Samen Waalwijk

Mijn naam is Bea de Jongste, lijsttrekker van de nieuwe politieke groepering Samen Waalwijk. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, waar ik enorm trots op ben. Inmiddels ben ik met pensioen maar daarvoor heb ik gewerkt als managementassistente bij GGD Hart voor Brabant.

Ik vind het belangrijk dat we in onze samenleving samen optrekken. Ondanks mijn handicap heb ik me dan ook altijd actief ingezet voor de gemeenschap in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Mijn handicap is daarbij nooit een belemmering geweest. Ik weet uit ervaring dat wanneer je elkaar een klein beetje helpt dit een groot verschil kan maken.

Het moet anders

Door mijn actieve sociale betrokkenheid is mijn hele leven verweven met de Waalwijkse gemeenschap. Ik zie en hoor dat daar veel leeft en speelt. Veel zaken waarvan je als inwoner het idee hebt daar geen enkele invloed op uit te kunnen oefenen. Of dat je eigenlijk niet eens weet bij wie je daarvoor terecht kunt. En dat is precies het tegenovergestelde van een samenleving. Dat moet anders! Iedereen moet een punt kunnen maken van datgene dat hem of haar aan het hart gaat.

Maak er een punt van! Ga stemmen

Ik wil iedere stemgerechtigde inwoner oproepen te gaan stemmen. Want met jouw stem kun je een punt maken! Met jouw stem kun je verandering in gang zetten. Met jouw stem heb je iets te vertellen in de gemeente Waalwijk.

Samen trots

De gemeente Waalwijk bestaat uit drie prachtige kernen: Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Daar zijn wij, als Samen Waalwijk, erg trots op. Elke kern, met haar eigen unieke karakter, is even bijzonder. En dus even belangrijk!

Wij willen dat elke inwoner trots is om te wonen in de gemeente Waalwijk. En weet dat hij of zij ertoe doet. Dat er naar hem of haar geluisterd wordt. Dat er tijd en aandacht is voor zijn of haar verhaal. Dat er ruimte is voor nieuwe initiatieven, groot en klein. Dat je mee mag denken en mee mag doen!

Iets van jezelf laten horen, je mening geven of een idee ter sprake brengen mag geen papieren rompslomp zijn. Jouw belang, als inwoner van Waalwijk, Sprang-Capelle of Waspik, moet centraal staan in de Waalwijkse politiek. Politiek moet open, eerlijk, transparant, sociaal en rechtvaardig te zijn. De gemeente is er voor onze inwoners. Niet andersom.

Samen maken we het verschil

Met Samen Waalwijk willen we echt een verschil maken in de lokale politiek. Onze inwoners doen ertoe. Van jong tot oud. Vanuit welke achtergrond dan ook. We zoeken de verbinding. We maken gebruik van elkaars kracht, respecteren elkaars kwaliteiten, maar erkennen ook onze verschillen. Want juist het erkennen en respecteren van onze verschillen maakt onze Waalwijkse samenleving sterk.

Speerpunten

Hier maken wij een punt van in Waalwijk, Sprang-Capelle én Waspik:

  • Bewoners worden in een vroeg stadium betrokken bij gemeentelijke plannen (en niet achteraf geïnformeerd over al genomen besluiten).
  • Gemakkelijker en sneller toegang tot zorg en ondersteuning.
  • Structurele ondersteuning mantelzorgers.
  • Aanpak kansenongelijkheid.
  • Voldoende huur- en koopwoningen voor starters, middeninkomens en senioren.
  • Meer ruimte voor ontmoeting en cultuur, voor een creatieve en innovatieve maakindustrie.
  • Sport moet toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen.
  • De energietransitie moet voor iedereen betaalbaar blijven.
  • Versterking groene omgeving met agrariërs en natuurorganisaties.
  • Investeren in de eigenheid van elke kern.

Meer informatie

Website: https://samenwaalwijk.nl/

Maak er een punt van!
Stem Samen Waalwijk