Samen klimaatbestendig vooruit

Het klimaat verandert. Dat merken we allemaal, ook in Waalwijk. Denk maar aan de enorme hittegolven van afgelopen zomers, de langere periodes zonder neerslag, maar ook aan stormen en extreme regenbuien die zorgden voor ondergelopen tunnels en kelders. In de komende jaren neemt de kans op hitte, droogte en wateroverlast alleen maar toe. En daarmee ook de risico’s voor onze leefomgeving, onze gezondheid en door schade, ook onze economie. Als we niets doen, dan zijn de gevolgen ingrijpend voor mensen, dieren en planten.

We willen Waalwijk weerbaar maken tegen het veranderende klimaat, oftewel klimaatbestendig. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van meer groen, extra ruimte voor water en aan het opslaan of afkoppelen van regenwater, zodat het beschikbaar is tijdens periodes van droogte. Maar dat niet alleen, we willen dat Waalwijk een prettige leefomgeving is met veel aandacht voor groen. Een omgeving die uitnodigt om in beweging te komen en zo ook bijdraagt aan de gezondheid van alle Waalwijkers.

De ambitie van Waalwijk

Met extreme weersomstandigheden krijgen we in de toekomst steeds vaker te maken. Het veranderende klimaat noodzaakt ons om onze leefomgeving aan te passen. Daarom is sinds 2018 het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie Hierin hebben Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten met elkaar afgesproken dat ons land vanaf 2050 klimaatadaptief en waterrobuust is ingericht. De gemeente Waalwijk heeft de ambitie om al in 2043 klimaatbestendig te zijn.

Uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Waalwijk 2022 - 2026

Om in Waalwijk klimaatbestendig te kunnen zijn, gaan we werken met een uitvoeringsagenda. Daarin staan de activiteiten waarmee we komende jaren aan de slag gaan. Wil jij weten met welke activiteiten de gemeente de komende jaren aan de slag gaat? Klik hier voor de agenda.

Klimaatstresstesten en dialogen

Voorafgaand aan het opstellen van de uitvoeringsagenda heeft de gemeente in 2019 stresstesten uitgevoerd. Deze stresstesten geven inzicht waar Waalwijk kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering op de vier thema’s: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Met de uitkomsten zijn in 2021 met verschillende stakeholders dialogen gevoerd. Hier zijn de risico’s van wateroverlast, droogte en hitte besproken. Hoe worden de risico’s ervaren en zijn ze wel of niet acceptabel? Met welke acties kunnen we de risico’s verkleinen? En wie is daar verantwoordelijk voor?