Samen in de wijk

Waalwijk is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, wonen, werken, ondernemen en verblijven. Dat willen we graag zo houden en versterken. We willen samen duurzaam vooruit. We werken dan ook samen met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een schone, groene en duurzame stad. De gemeente wil graag dat inwoners zich betrokken voelen bij wat er in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik gebeurt. Ook om draagvlak te krijgen, worden inwoners regelmatig om advies gevraagd. Daarnaast willen wij inwoners uitnodigen om ook zelf met ideeën te komen, waarbij zij de gemeente betrekken of nodig hebben om die plannen te realiseren.

Logo mee werkenLogo mee denken

Goed idee? Wij doen mee!

Goed idee? Wij doen mee!


Heb je een goed idee voor jouw buurt of wijk? Laat het ons weten!

Bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatieven


Benieuwd wat inwoners samen met ons hebben gerealiseerd? Lees het hier!

Ontmoet onze wijkadviseurs

Ontmoet onze wijkadviseurs


Je kunt bij onze wijkadviseurs terecht met ideeën, verbeteringen en initiatieven.

Wijkbudget

Wijkbudget / Subsidie


Wij financieren je idee graag. Lees hier meer over de voorwaarden.