Ruimtelijke kwaliteitscommissie

De Ruimtelijke Kwaliteitscommissie (commissie beeldkwaliteit en cultuurhistorie) vergadert eenmalig op een vrijdag, 2 april as. 
De agenda voor komende vrijdag kunt u hieronder inzien.                                                                     

Het is i.v.m. de corona maatregelen niet mogelijk om als toehoorder (bij het openbare gedeelte) van de vergadering aanwezig te zijn.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de Ruimtelijke Kwaliteitscommissie, de heer P. Hoevenaars, via het algemene nummer (0416-683456) van de gemeente Waalwijk.

De jaarplanning voor 2021 is hieronder in te zien.

Bekijk de interactieve welstandskaart

Te downloaden: