Ruimtelijke kwaliteitscommissie

De Ruimtelijke Kwaliteitscommissie (commissie beeldkwaliteit en cultuurhistorie) vergadert in verband met de vakantieperiode weer op maandag 17 augustus 2020.                                                                     

De afgelopen jaren waren de vergaderingen van de commissie tweewekelijks op woensdag ochtend. Dit vaste moment zal vanaf augustus worden gewijzigd naar tweewekelijks op maandag ochtend.       

Het is i.v.m. corona maatregelen beperkt mogelijk om als toehoorder (bij het openbare gedeelte) bij de vergadering aanwezig te zijn.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de Ruimtelijke Kwaliteitscommissie, de heer P. Hoevenaars, via het algemene nummer (0416-683456) van de gemeente Waalwijk.

De nieuwe jaarplanning kunt u hieronder inzien.

Bekijk de interactieve welstandskaart

Te downloaden: