Ruimtelijke kwaliteitscommissie

De Ruimtelijke Kwaliteitscommissie (commissie beeldkwaliteit en cultuurhistorie) vergadert op maandag 18 oktober as.   
De agenda voor de komende vergadering is hieronder in te zien.                                                                     

Het is i.v.m. de corona maatregelen beperkt mogelijk om als toehoorder (bij het openbare gedeelte) van de vergadering aanwezig te zijn. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de Ruimtelijke Kwaliteitscommissie, de heer P. Hoevenaars, via het algemene nummer (0416-683456) van de gemeente Waalwijk.

Bekijk de interactieve welstandskaart