Ruimtelijke kwaliteitscommissie

De Ruimtelijke Kwaliteitscommissie (de commissie beeldkwaliteit en cultuurhistorie) vergadert op maandag 30 mei as. De vergadering is voor de openbare plannen voor een ieder toegankelijk.  
De agenda voor de komende vergadering is vanaf 27 mei hieronder in te zien.                                                                     

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de Ruimtelijke Kwaliteitscommissie, de heer P. Hoevenaars, via het algemene nummer (0416-683456) van de gemeente Waalwijk.

Bekijk de interactieve welstandskaart

Te downloaden: