Regels terassen horecagebied

Het college van B&W van de gemeente Waalwijk maakt bekend dat de concept-‘Regels terrassen horecagebied Waalwijk 2018’ zijn vastgesteld en worden vrijgegeven voor inspraak. Deze regels liggen van 21 maart 2018 tot 2 mei 2018 ter inzage.

Tijdens de periode kunt u uw mening geven over de regels voor terrassen in het horecagebied in Waalwijk. De gemeente weegt de reacties af en neemt ze mee bij het opstellen van de definitieve regels voor terrassen in het horecagebied.

Uw reactie kunt u sturen aan info@waalwijk.nl of per post aan de gemeente Waalwijk o.v.v. de ‘Regels terrassen horecagebied Waalwijk 2018’ naar postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Martin van Rossum via telefoonnummer 0416-683456.