Regelingen

Via onderstaand online aanvraagformulier kunt u subsidie of een financiële bijdrage uit het wijkbudget aanvragen. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig.

online aanvraagformulier

Wijkbudget

Het wijkbudget is bedoeld voor inwoners- en vrijwilligersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en een veilige en sociale omgeving in één van de wijken in de gemeente Waalwijk. U hoeft dus geen organisatie te zijn om hiervoor in aanmerking te komen. De maximale bijdrage voor een inwonersinitiatief is € 10.000.

Subsidies

Subsidie vraagt u aan als u voor meerdere jaren of voor meer dan € 10.000 subsidie aanvraagt. In de Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling staat vermeld welke activiteiten worden gesubsidieerd, wat het maximale bedrag is dat de raad beschikbaar heeft gesteld (subsidieplafond) en hoe de subsidie wordt verdeeld. De regels voor de subsidieverlening staan in onze Algemene subsidieverordening 2015 vermeld. Met ingang van 1 januari 2015 valt ook sport onder de algemene subsidieverordening en de subsidieregeling ruimtelijke en sociale ontwikkeling.

Per 1 september 2018 is de Subsidieregeling Maatschappelijke ontwikkeling uitgebreid met artikel 20.3.4 Sporttalentherkenning en talentontwikkeling excellente sportamateurs. Deze regel is bedoeld voor individuele, verenigings- en organisatie overstijgende activiteiten die zijn gericht op de ondersteuning bij het herkennen en ontwikkelen van excellente sportamateurs. Meer informatie vindt u in het onderstaande document gewijzigde subsidieregeling Maatschappelijke ontwikkeling 2018.

De gemeente Waalwijk kent de volgende subsidievormen:
* Budgetsubsidie
* Exploitatiesubsidie
* Waarderingssubsidie
* Eenmalige subsidie

Weet u niet zeker of uw activiteit voor financiering in aanmerking komt of heeft u andere vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente via info@waalwijk.nl of 0416 683 456.