Personeel en Organisatie

(bijvoorbeeld de regeling sanctiebeleid gemeente Waalwijk)

- Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-UWO gemeente Waalwijk 2016

 - Bijlage CARUWO gemeente Waalwijk, behorende bij ledenbrief U201600259

 - Bijlage CARUWO gemeente Waalwijk, behorende bij ledenbrief U201600266

- Bijlage 1 CARUWO gemeente Waalwijk, behorende bij ledenbrief U201700464

- Bijlage 2 CARUWO gemeente Waalwijk, behorende bij ledenbrief U201700464


- Regeling sanctiebeleid gemeente Waalwijk

Verordening rechtspositieregeling wethouders, raads- en commissieleden gemeente Waalwijk 2015


Beleidsregels

- Regeling Bezwaren Advies Commissie personele- en functiewaarderingsaangelegenheden

- Integriteitbeleid gemeente Waalwijk

- Onderzoeksprotocol bij integriteitmeldingen gemeente waalwijk

- Werktijdenregeling gemeente Waalwijk

- Strategische personeelsplanning

- Levensfasebewust personeelsbeleid

- Strategisch opleidingsbeleid

- Werving & Selectiebeleid van de gemeente Waalwijk

- Beleidsregels demotiebeleid van de gemeente Waalwijk

- Regeling faciliteiten voor studie en persoonlijke ontwikkeling gemeente Waalwijk

- Beoordelingsreglement gemeente Waalwijk - formulier

- Regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk - formulier

- Gedragscode voor ambtenaren gemeente Waalwijk

- Gedragscode voor medewerkers zwembad gemeente Waalwijk

- Regeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Waalwijk 2011

- Arbobeleidsplan gemeente Waalwijk 2013-2017

- Cao gemeenten 2013-2015

- Sociaal Statuut Gemeente Waalwijk 2015


Nadere regels

- Regeling integriteitmeldingen gemeente Waalwijk

- Regeling nevenwerkzaamheden en financiƫle belangen voor ambtenaren van de gemeente Waalwijk

- Gedragscode voor ambtenaren bij de gemeente Waalwijk

- Wijzigingen CAR-UWO i.v.m. nieuw contract collectieve zorgverzekering


Gemeenschappelijke regeling

Plannen