Openbare orde en veiligheid

(bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening, Speelautomatenverordening)

- Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Waalwijk 2021

- Woonschepenverordening Waalwijk 2011

- Verordening speelautomaten(hallen) 2016

- Verordening op de havens en het binnenwater van de gemeente Waalwijk 2017

Algemeen aanstellingsbesluit evenementenverkeersregelaars

- Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 Waalwijk

- Focusblad 2021 Waalwijk


Beleidsregels

- Prostitutiebeleid gemeente Waalwijk

Wet Bibob gemeente Waalwijk 2021

- Aanwijzingsbesluit en beleidsregels inzake sekswinkels ex art. 3:10 APV

- Beleidsregels aanpak voetbalvandalisme en ernstige overlast Waalwijk 2010

- Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid

- Beleidsregels inzake handhavend optreden tegen wees(brom)fietsen en (brom)fietswrakken Waalwijk

- Hondenbeleid gemeente Waalwijk 'Opgeruimd uitlaten' 2019

- Beleidsregels Stadionomgevingsverboden

- Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid 2019)

- Toelichting Damoclesbeleid 2019

- Beleidsregels circussen gemeente Waalwijk

- Evaluatie coffeeshopbeleid 2005

- Werkwijze bomen gemeente Waalwijk 2019

- Evenementenbeleid Waalwijk

- Verwijderingsregeling fietsen en bromfietsen 2019

- Beleidsregels uitwegen 2019

- Beleidsregels woonoverlast 2019

- Bouwcontainers nadere regels betreffende artikel 2:10 lid 2 APV

- Beleidsregels ontheffingen promenadegebied centrum Waalwijk

- Regels gebruik bodycams gemeente Waalwijk

- Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen Waalwijk


Nadere regels

- Aanwijzingsbesluit kapvergunningplicht bomen particulier eigendom 2019

- Aanwijzingsbesluiten hondenbeleid gemeente Waalwijk
  Waalwijk, A. van Padua
  Waalwijk, Bibliotheek
  Waalwijk, Brabantia Nostrapad
  Waalwijk, Eikenlaan
  Waalwijk, Mgr. Bekkersstraat 12-24
  Waalwijk, 1e Zeine
  Waalwijk, Mgr. Bekkersstraat 63-69
  Waalwijk, Walewyc-Mollercollege
  Waspik, Lindenheuvel 12

- Aanwijzing toezichthoudende bevoegdheden ambtenaren Verordening Winkeltijden

- Aanwijzing toezichthoudende bevoegdheden ambtenaren Apv en Wet op de Kansspelen

- Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 3, van het besluit DDS285771 van de Minister van Veiligheid en Justitie

- Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 11a, van het besluit justitiƫle gegevens van de Minister van Veiligheid en Justitie

- Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

- Uitbreiding aangewezen gebied als gevolg van artikel 2.48 APV

- Uitbreiding aangewezen gebied als gevolg van artikel 2.48 APV

- Kaartje uitbreiding alcoholverbod Grotestraat

- Regels terrassen horecagebied Waalwijk 2018
  Plangebied regels terrassen
 
Verbeelding terrassen markt

-
Nadere regels terrassen 2013

- Aanwijzingsbesluit parkeerverbod bermen bedrijventerrein Haven 1-6 te Waalwijk

Aanwijzingsbesluit bedelverbod Bloemenoordplein Waalwijk

- Aanwijzingsbesluit havenmeester en toezichthouder haven


Gemeenschappelijke regeling

- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Plannen

- Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Waalwijk 2020-2023

- Sanctietabel bij Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Waalwijk 2016-2019

- Groenstructuurplan 2017

- Samenwerkingsovereenkomst t.b.v. de aanpak van overlast gevende personen en (jeugd)groepen in de gemeente Waalwijk 

Overige besluiten van algemene strekking

- Mandaatbesluit handhaving quarantaineplicht gemeente Waalwijk

- Aanwijzingsbesluit hondenuitrenvelden met opruimingsplicht Paganinistraat, Willaertpark en Meerdijk in Waalwijk

- Bijlage aanwijzingsbesluit hondenuitrenvelden met opruimingsplicht

- Aanwijzen collectieve dagen voor de horeca 2022