Bestuur en recht

(bijvoorbeeld de Inspraakverordening, Verordening burgerinitiatief, Mandaatregister)

- Mandaatregister gemeente Waalwijk 2020

- Mandaatbesluit gemeente Waalwijk 2019

- Wijzigingsbesluit van het college van Waalwijk en de burgemeester betreffende het wijzigen van het mandaatregister 2019 inzake mandaatverlening van de medewerkers van team publiekszaken

Verordening commissie Bezwaarschriften 2007

Klachtenregeling Waalwijk 2003

Delegatiebesluit 2004

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Waalwijk 2019

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie

- Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Waalwijk 2011

- Algemene inspraak- en participatieverordening Waalwijk 2012

- Archiefverordening gemeente Waalwijk 2014

- Verordening Ombudscommissie Waalwijk

- Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Waalwijk 2020

- Verordening winkeltijden Waalwijk 2021


Beleidsregels

- Beleidsregels rechtstreeks beroep

- Beleidsregels mandaatbesluit rechtstreeks beroep

- Regeling nadeelcompensatie infrastructurele werken gemeente Waalwijk

- Regeling briefadres gemeente Waalwijk 2017

- Bestuurlijke boete BRP gemeente Waalwijk

- Regeling bescherming persoonsgegevens 2018-2021 en privacycontrol vanaf 25 mei 2018

- Reglement basisregistratie personen gemeente Waalwijk 2018

- Beheerregeling basisregistratie personen gemeente Waalwijk

Visie omgevingsbeleid gemeente Waalwijk

Landelijke handhavingstrategie 

Aanwijsbesluit onbezoldigd belastingdeurwaarders en onbezoldigd invorderingsambtenaren 

Beleidsregels indienen verzoeken Wet openbaarheid

- Reglement Functionaris Gegevensbescherming gemeente Waalwijk

- Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Waalwijk 2019

- Strategisch gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid Waalwijk 2019-2022


Nadere regels

- Het besluit van het College van Waalwijk houdende het mandaat tot het aanwijzen van ambtenaren van de burgerlijke stand

- Vervangingsregeling  directie en management gemeente Waalwijk

- Aanwijzing toezichthoudende ambtenaar

- Reglement van orde voor de werkzaamheden van de raad 2018 gemeente Waalwijk

- Mandaatbesluit Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat


Gemeenschappelijke regeling

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Waalwijk ex art. 27 Wgr

- Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant

- Financiƫle verordening regio Hart van Brabant 2015


Plannen

Beleid Bestuurlijke boete BRP gemeente Waalwijk


Overige  besluiten van algemene strekking

- Mandaatbesluit invordering bestuurlijke boetes

- Mandaat directeur Cannock Chase Public B.V. betreffende gefiscaleerd parkeren

- Aanwijzen toezichthouders BRP en mandatering opleggen bestuurlijke boete

- Aanstellingsbesluit toezichthouders Huisvestingswet

- Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk houdende de aanstelling van een onbezoldigd ambtenaar (4)

- Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk houdende de aanstelling van een onbezoldigd ambtenaar (3)

- Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk houdende de aanstelling van een onbezoldigd ambtenaar (2)

- Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk houdende de aanstelling van een onbezoldigd ambtenaar (1)

- Delegatiebesluit bevoegdheid aanwijzen trouwlocaties als huis der gemeente