Automatisering en informatisering

(bijvoorbeeld het Elektronisch Gemeenteblad)