Referendum Wiv 2017

Op www.elkestemtelt.nl kunt u vanaf nu de tekst van de aan het referendum onderworpen wet (de Wiv2017) lezen. De tekst is eventueel ook gratis af te halen in het stadhuis

Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Deze wet bepaalt:
· de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
· de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
· hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.