PvdA

Samen zorgen voor Waalwijk

Speerpunten PvdA Waalwijk 2018-2022

 • Betaalbaar wonen in een veilige, afwisselende, leuke wijk.
 • We accepteren niet dat kinderen in armoede leven.
 • Zorg dicht bij onze inwoners: de vraag moet centraal staan, niet het beleid.
 • Aandacht voor de meest kwetsbare inwoners, juist nu het beter gaat.
 • Sport, kunst en cultuur bereikbaar voor elke Waalwijker; ook in de kernen.
 • Ruimte voor nieuw ondernemerschap; meer beleving in het centrum.
 • Wegnemen van belemmerende regelgeving voor ondernemers: kansen benutten.
 • Versterken van de woonfunctie in het centrum, vooral voor jongeren en starters.
 • Ondersteunen van jonge, creatieve ondernemers die bijdragen aan een duurzame samenleving.
 • Invoeren van een jaarlijkse innovatieprijs voor duurzame initiatieven.
 • De agrarische sector ondersteunen in een gezonde en duurzame bedrijfsvoering, samen met een strengere controle op naleving van de regels.

Niet alleen voor u, maar vooral met u!

Meer informatie:

Te downloaden: