Projecten

Natuur in de wijk

De gemeente neemt deel aan het project ‘Natuur in de wijk’. Via dit project wordt de biodiversiteit in de wijken vergroot. Dat wordt gedaan door het leveren van nestkasten voor verschillende soorten vogels en vleermuizen, planten, bloemenzaadjes en insectenhotels. Daarnaast wordt voorlichting gegeven over biodiversiteit. Het project richt zich voornamelijk op drie “actiegebieden” in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Waar deze actiegebieden liggen kunt u zien op het kaartje op de website van het project ‘Natuur in de wijk’ (www.natuurindewijk.nl). Bewoners van deze gebieden komen als eerste in aanmerking voor nestkastjes, planten en bijenkastjes. Maar ook bewoners buiten het “actiegebied” kunnen meedoen, zolang de voorraad nestkastjes en andere materialen strekt. U kunt zich aanmelden via de website van Natuur in de wijk.

Deelnemers wordt gevraagd om via de website te registreren als de nestkastjes of insectenhotels zijn opgehangen of geplaatst, de planten zijn geplant of het bloemenzaad is gezaaid en de vooruitgang door te geven, bijvoorbeeld als er een nestkastje bewoond wordt. Zo halen we concrete resultaten binnen van het project.

Aan Natuur in de wijk nemen niet alleen bewoners deel, de gemeente doet ook mee. Zo zijn er 7 vleermuizenkasten opgehangen op de toren tegenover het gemeentehuis en zijn twee insectenhotels aangebracht in gemeentelijk groen. Ook worden diverse plekken in de gemeente ingezaaid met inheemse bloemen en wordt haagbeplanting geplant.

Voor meer informatie over de komende acties, kunt u het website en facebookpagina van Natuur in de Wijk (www.natuurindewijk.nl) in de gaten houden.