WOZ-waarde

 • Samenvatting

  De gemeente taxeert elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit wordt de WOZ waarde genoemd. De WOZ-waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerendezaakbelasting (OZB) en heffingen van het Rijk en waterschap.

  Bekijk uw taxatie op het belastingloket.

 • Voorwaarden

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en onderhoudstoestand.
  • Een taxatiebureau of de gemeente zelf doet de waardebepaling.
  • Eén of een aantal woningen in zo'n groep wordt getaxeerd. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
 • Gang van zaken

  Als u het niet eens bent met uw aanslagen/of WOZ-beschikking, bel ons dan eerst op telefoonnummer 0416-683 456.

  Wilt u toch bezwaar maken?

  Dit kunt u als burger eenvoudig doen via deze link.

  Liever op papier?

  Stuur dan een gemotiveerd bezwaarschrift (voldoende gefrankeerd) naar:

  Gemeente Waalwijk
  t.a.v. de Heffingsambtenaar
  Postbus 10150
  5140 GB Waalwijk

  Deze brief moet in het Nederlands geschreven worden.

  Denkt u eraan de volgende zaken te vermelden:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Aanslagnummer
  • De datum
  • Reden(en) voor bezwaar
  • Uw handtekening

  U heeft tot zes weken na de dagtekening van de aanslag de tijd om uw bezwaar in te dienen.

  Taxatieverslag

  • Op het aanslagbiljet van de OZB staat de getaxeerde waarde vermeld. U krijgt dit biljet jaarlijks in februari toegestuurd.
  • Na ontvangst van dit biljet kunt u een taxatieverslag aanvragen via het belastingloket. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald.
  • Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. De waarde wordt namelijk voor verschillende belastingen gebruikt zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en het eigenwoningforfait.

  Aanvragen taxatieverslag

  Via het belastingloket

  Heeft u geen internet?

  Bel dan 0416-683 456 en u krijgt het taxatieverslag toegestuurd.

  Bedrijven kunnen het taxatieverslag opvragen door een email te sturen aan info@waalwijk.nl. Vermeldt u in uw email het aanslagbiljetnummer, uw naam en het adres van het bedrijfspand waar u het taxatieverslag van wilt ontvangen.

   

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Afspraak maken

  Afspraak maken 

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, bieden wij u de mogelijkheid met ons een afspraak te maken. Op deze manier kunnen wij u bij binnenkomst direct helpen.

  Wilt u liever telefonisch een afspraak maken? Belt u dan naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Wilt u liever binnenlopen zonder afspraak? Dat kan op een aantal dagdelen. Bekijkt u hiervoor de openingstijden. Houdt u er wel rekening mee dat u dan langere wachttijden heeft. 

 • Zie ook