Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

 • Samenvatting

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt de gemeente vragen gegevens te verwijderen. Dat kan alleen bij bepaalde gegevens die zeer privé zijn (privacygevoelige gegevens). Dit is het geval bij gegevens over adoptie of geslachtsverandering.

 • Voorwaarden

  In 2 bijzondere situaties is het mogelijk om gegevens uit de BRP te verwijderen. Het gaat om zeer privacygevoelige gegevens.

  Na een adoptie

  Na adoptie van een kind kunnen bepaalde gegevens die dateren van vóór de adoptie uit de BRP worden verwijderd. Dat kan gebeuren:

  • als het kind jonger is dan 16 jaar: op verzoek van de adoptiefouders;
  • als het kind 16 jaar of ouder is: op verzoek van het kind zelf.

  De gegevens die kunnen worden verwijderd zijn:

  • gegevens over de naam;
  • gegevens over de moeder en/of de vader;
  • gegevens over de nationaliteit die bij de adoptie verloren is;
  • alle adresgegevens van voor de adoptie.

  Ook de vader of moeder die als gevolg van adoptie van zijn of haar kind geen familierechtelijke betrekkingen meer heeft met dat kind, kan de gemeente verzoeken gegevens te verwijderen. Het gaat dan om de gegevens over dat kind die bij de persoonsgegevens van deze vader of moeder in de BRP zijn opgenomen.

  Na een geslachtsverandering

  Een persoon die een geslachtsverandering heeft ondergaan en die door een uitspraak van de rechter officieel een ander geslacht heeft gekregen in de burgerlijke stand, kan de gemeente verzoeken om gegevens uit de BRP te verwijderen. Het gaat om:

  • gegevens over de naam;
  • gegevens over het geslacht;
  • gegevens over het gebruik van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de eerdere echtgenoot, de geregistreerde partner of de eerdere geregistreerde partner.

 • Gang van zaken

  U vraagt de gemeente om gegevens te verwijderen.

 • Meenemen

  Voeg de volgende gegevens bij uw schriftelijke verzoek:

  • Bewijsstukken van de adoptie of geslachtsverandering.
  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Afspraak maken

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, bieden wij u de mogelijkheid met ons een afspraak te maken. Op deze manier kunnen wij u bij binnenkomst direct helpen.

  Belt u voor het maken van een afspraak naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Wilt u liever binnenlopen zonder afspraak? Dat kan op een aantal dagdelen. Bekijkt u hiervoor de openingstijden. Houdt u er wel rekening mee dat u dan langere wachttijden heeft.  

 • Zie ook