Verklaring onder ede of belofte

 • Samenvatting

  Soms hebt u een officieel brondocument nodig. Bijvoorbeeld om aan te tonen wie u bent, waar u woont, wat uw burgerlijke staat is of wanneer u bent geboren. U kunt hierbij denken aan een geboorteakte of een huwelijksakte.

  Alleen als u geen officieel brondocument hebt, kunt u bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte afleggen. Als u dit doet, dan wordt de verklaring opgenomen in de Basisregistratie Personen.

 • Voorwaarden

  Het is belangrijk dat al uw gegevens in de BRP juist, volledig, actueel en betrouwbaar zijn. Daarom moeten deze gegevens bijna altijd worden overgenomen uit officiële documenten die u aan de gemeente levert. U kunt daarbij denken aan een akte van de burgerlijke stand of een notariële akte.

  Soms kunt u geen goed document tonen of kan de gemeente niet van u eisen om voor een officieel document te zorgen. Bijvoorbeeld als het praktisch niet mogelijk is om een document uit het buitenland te verkrijgen. De gemeente kan dan gegevens in de BRP opnemen op basis van een verklaring waarvoor u een eed of belofte aflegt.

  De aanleiding voor een verklaring onder ede of belofte kan zijn:

  • Uw eerste inschrijving in de BRP.
  • Een mondeling of schriftelijk verzoek van u om uw gegevens in de BRP op te nemen.
  • Een intern gemeentelijk verzoek.

  De gemeente weigert de gegevens uit uw verklaring op te nemen in de BRP in de volgende gevallen:

  • Het is aannemelijk dat de door uw verklaarde gegevens onjuist zijn.
  • De gegevens leveren strijdigheid op met de Nederlandse openbare orde.
  • Er bestaat een officieel brondocument (als hierin gegevens staan over bepaalde familieverbanden).
 • Gang van zaken

  • U neemt contact op met de gemeente om de verklaring onder ede of belofte voor te bereiden.
  • De gemeente onderzoekt eerst of er toch nog een ander document is waaruit uw gegevens blijken.
  • Als er geen ander document is, kiest u of u de verklaring onder ede wilt afleggen of de belofte wilt doen.
  • U legt de verklaring onder ede af of doet de belofte bij de gemeente.
 • Meenemen

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Documenten die duidelijk maken om welke gegevens het gaat (als u die hebt)
 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Afspraak maken

  Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat u voor dit product of deze dienst vooraf een afspraak met ons maakt.

  Belt u voor het maken van een afspraak naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Bekijkt u vooraf de openingstijden 

 • Zie ook