Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 • Samenvatting

  LET OP: Dit product kunt u makkelijk zelf kopen. U heeft hier geen tussenpersoon of bedrijf voor nodig. 

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. U kunt uw VOG op meerdere manieren aanvragen. 

  Digitaal met Digid

  Een bezoek aan het stadhuis is dan niet meer nodig. Het is belangrijk dat u hiervoor een ingevuld aanvraagformulier bij de hand heeft. Bijvoorbeeld het formulier wat u van uw werkgever heeft ontvangen. U neemt alle gegevens van het aanvraagformulier over in de digitale aanvraag. 
  Binnen 1 tot 4 weken ontvangt u van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, de VOG of een afwijzing per post thuis.

  Online aanvragen

  Aan de balie aanvragen

  • Download het formulier van de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • Vul het volledig in samen met de begunstigde (werkgever).
  • Maak een afspraak bij de gemeente Waalwijk. Neem het volgende mee:
   • Het door u en uw werkgever ingevulde formulier.
   • Alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier.
   • Een geldig identiteitsbewijs.
   • Een bankpas of geld. U betaalt bij de aanvraag.

  Binnen 1 tot 4 weken ontvangt u van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, de VOG of een afwijzing per post thuis.

  Afspraak maken

  Digitaal aanvragen rechtstreeks bij dienst Justis

  Uw werkgever kan de mogelijkheid bieden om de VOG digitaal aan te vragen. Zij zetten deze dan digitaal voor u klaar.

  Op het internet bieden diverse commerciële partijen burgers (en organisaties) de mogelijkheid aan om online een VOG aan te vragen. Deze commerciële bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. 

  VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

  De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet worden ingediend door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

  • U downloadt het Aanvraagformulier VOG RP bij Justis.
  • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben.
  • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar Justis.
  • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
  • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

  VOG aanvragen als u niet staat ingeschreven in de BRP

  Staat u niet in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven? Bijvoorbeeld doordat u in het buitenland woont of tijdelijk in Nederland werkt? Dan moet u uw VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen. Op de website van Justis vindt u meer informatie.

 • Kosten

  Verklaring Omtrent het Gedrag

  Kosten

  Aanvraag aan het gemeenteloket

   € 41,35

  Online aanvraag rechtstreeks bij Justis

   € 33,85

 • Tips

  Machtiging
  U kunt ook iemand machtigen om voor U een VOG aan te vragen. Neem dan het volgende mee:

  • Een machtiging waarin staat dat u iemand anders machtigt om de aanvraag voor u te doen.
  • (Kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u.
  • Geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde.

  Afspraak maken door gemachtigde

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook