Verkeersonveilige situatie melden

 • Samenvatting

  Wilt u de verkeersveiligheid in uw leefomgeving verhogen?
  Gemeenten hebben hiervoor 30 km/u gebieden ontwikkeld. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. De gemeente heeft de uitvoering van 30 km/u gebieden gepland. Als uw omgeving pas laat aan de beurt is, kunt u de gemeente verzoeken de planning bij te stellen.

 • Voorwaarden

  Verkeersveiligheid

  Bent u van mening dat op bepaalde wegen of kruisingen de verkeersveiligheid in het geding is, dan kunt u dat melden aan de gemeente. Of de gemeente de verkeerssituatie (direct) wijzigt hangt af van gemeentelijk beleid, prioriteit en budget. Voor de 30 km/uur gebieden gelden landelijke regels die de gemeente in acht moet nemen.

  30 km/uur gebieden

  Eind 1997 zijn gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk in het startprogramma 'Duurzaam Veilig' overeengekomen dat de helft van alle binnen de bebouwde kom gelegen wegen 30 km/u-gebieden worden. Het is de bedoeling dat op termijn 80% van alle binnen de bebouwde kom gelegen wegen als 30 km/u-gebied worden ingericht.

  Prioriteiten

  Met name woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen, kunnen worden omgevormd tot zogenaamde verblijfsgebieden waar een maximumsnelheid van 30 km/u geldt, met uitzondering van doorgaande wegen.

 • Gang van zaken

  De gemeente is meestal de wegbeheerder en dus verantwoordelijk voor de aanleg van drempels of andere snelheidsremmende voorzieningen. Voorzieningen op dit punt vraagt u aan bij de gemeente. U kunt de gemeente bijvoorbeeld verzoeken om in de straat de rijsnelheid en het aantal voertuigen te meten. Door middel van inspraak en overleg kan de gemeente op basis van deze informatie maatregelen treffen.

  Als u vind dat de gemeente iets moet doen aan de verkeersveiligheid in uw straat kunt u zich het beste gezamenlijk met andere inwoners van de buurt schriftelijk tot uw gemeente wenden(handtekeningenactie). Wilt u uw verzoek melden doe dat dan via het desbetreffende formulier.

   

   

   

 • Meenemen

  Een schriftelijke verklaring over de reden van uw aanvraag. Het is nuttig om vooraf te overleggen met de gemeente.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook