Uittreksel persoonsgegevens BRP

 • Samenvatting

  LET OP: Dit product kunt u makkelijk zelf kopen. U heeft hier geen tussenpersoon of bedrijf voor nodig. 

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms heeft u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. U kunt een uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Gaat u op vakantie met uw minderjarige kind(eren)? Dan kunt u een uittreksel nodig hebben waarop het ouderlijk gezag staat. U vraagt deze ook digitaal aan. Kies dan voor uittreksel ouderlijk gezag inclusief Engelse vertaling.

  Uittreksel online aanvragen

  Bent u ondernemer en bent u gemachtigd om een uittreksel aan te vragen?

  Uittreksel online aanvragen met eHerkenning

 • Gang van zaken

  Een uittreksel BRP vraagt u in principe zelf aan. Echter, een ouder kan dit ook voor een thuiswonend kind aanvragen en echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar. U kunt ook iemand anders machtigen om een uittreksel voor u aan te vragen. De gemachtigde moet wel meerderjarig zijn.

  Bij gemeente Waalwijk kunt u inloggen met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD inlogcode, dan kunt u deze aanvragen op de website van DigiD.  U kunt het uittreksel BRP ook persoonlijk of schriftelijk aanvragen.

  Het uittreksel wordt u via de post toegezonden.

 • Meenemen

  Uittreksel bij het gemeenteloket aanvragen

  Wilt u het uittreksel BRP in het gemeentehuis aanvragen? Maak dan een afspraak en neem het volgende mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een bankpas of geld. U betaalt meteen bij de aanvraag.
    

  afspraak maken

  Uittreksel schriftelijk aanvragen

  Vraagt u het uittreksel schriftelijk aan, dan stuurt u naar de gemeente:

  • Een door u ondertekende brief waarin de reden van uw aanvraag staat. Zet ook in de brief of u een Nederlandstalig of een internationaal (meertalig) uittreksel wilt.
  • Een kopie van uw identiteitsbewijs.

  Machtiging

  Wilt u iemand machtigen om een uittreksel aan te vragen? Dan maakt de gemachtigde een afspraak en neemt het volgende mee:

  • Een brief waarin de reden van uw aanvraag staat en waarin u de gemachtigde toestemming geeft om voor u een uittreksel te halen. Geef ook aan of u een Nederlandstalig of een internationaal (meertalig) uittreksel wilt. U moet deze brief allebei ondertekenen.
  • (Kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u.
  • Geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde.
  • Een bankpas of geld. U betaalt meteen bij de aanvraag.
    

  afspraak maken

 • Kosten

  Product

   Tarief 2022  Tarief 2021

  Uittreksel BRP

   € 11,75  € 11,60
 • Tips

  Geef aan voor welk doel of instantie u het uittreksel nodig heeft. Op die manier weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. Afhankelijk van uw doel kan er namelijk extra informatie op staan zoals uw burgerlijke staat, de datum waarop u in de gemeente bent komen wonen of de gegevens van al uw gezinsleden.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook