Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

 • Samenvatting

  Bent u zelfstandige geweest en bent u nu op latere leeftijd werkloos, waardoor uw inkomen lager is dan het sociale minimum? U hebt dan recht op een uitkering volgens de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). U kunt de uitkering ook aanvragen als u binnenkort werkloos wordt.

 • Voorwaarden

  U komt in aanmerking voor een IOAZ-uitkering als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven en gestopt bent met uw werk als zelfstandige. Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent tussen de 55 en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U hebt minimaal 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u hebt 3 jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest.
  • U hebt 1225 uur of meer per jaar als zelfstandige gewerkt. Werkte uw partner ook mee in het bedrijf? U moet dan minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt in het bedrijf en uw partner minimaal 525 uur.
  • Baanbrekers onderzoekt of u met uw bedrijf in de toekomst geen hoger inkomen dan € 22.952 bruto meer kunt verdienen. Bij dit inkomen tellen de inkomsten van uw partner ook mee als hij of zij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten zoals loon of een WW-uitkering tellen niet mee.
  • Uw aanvraag voor een IOAZ-uitkering moet vóór de beëindiging van uw beroep of bedrijf zijn ingediend. De beëindiging moet binnen 1½ jaar na de aanvraag een feit zijn.

  Er zijn ook enkele andere situaties waarin u misschien IOAZ kunt krijgen. Neem hiervoor contact op met Baanbrekers op telefoonnummer 0416-671000.

  Wat als ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben?

  Bent u een gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige? U hebt dan recht op een IOAZ-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U bent voor minder dan 80% afgekeurd.
  • U ontving op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering.
  • U hebt geen recht op een toeslag volgens de Toeslagenwet, omdat u een partner hebt die na 31 december 1971 is geboren.
  • U hebt geen kind jonger dan 12 jaar.
  • U bent minimaal een aantal uren in het bedrijf werkzaam geweest en de inkomsten van het bedrijf zijn niet te hoog (zie de voorwaarden in de eerste opsomming).

   

 • Gang van zaken

  • Dien een aanvraag in bij Baanbrekers.
  • Lever de volledig ingevulde formulieren met de bewijsstukken in bij Baanbrekers. Vergeet niet uw handtekening te plaatsen.
  • Baanbrekers beoordeelt daarna of u recht hebt op een IOAZ-uitkering.

   

 • Meenemen

  • identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner
  • bewijs burgerservicenummers van u en uw eventuele partner
  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • bewijzen van inkomen van u en uw eventuele partner en kinderen
  • bewijzen van schulden van u en uw eventuele partner en kinderen
  • bankafschriften van de lopende rekeningen over de laatste 2 maanden van u en uw eventuele partner en kinderen
  • bewijzen van uw arbeidsverleden
  • eventuele bewijzen van de beëindiging van vorige uitkeringen
  • eventueel een echtscheidingsvonnis
  • de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaren
  • berekend vermogen (indien bekend)
  • berekende schuld
  • andere gegevens over uw vermogen
 • Achtergrond

  Nadat Baanbrekers uw aanvraag en alle gevraagde gegevens heeft ontvangen, krijgt u binnen 8 weken bericht. U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

   

 • Tips

  Baanbrekers heeft een telefonisch spreekuur op werkdagen van 10 uur tot 12 uur. Zij zijn dan te bereiken op telefoonnummer 0416-671000. Zij hebben een informatie- en advies balie die van 9.00 uur tot 13.00 uur is geopend.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook