Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

 • Samenvatting

  Bent u op of na uw 50ste verjaardag werkloos geworden en heeft u een WW-uitkering ontvangen, dan hebt u mogelijk recht op een uitkering volgens de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). Met deze bijstandsregeling krijgt u een inkomen op sociaalminimumniveau.

   

 • Voorwaarden

  U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven en voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

  • U bent op of na uw 50ste werkloos geworden. U kunt een IOAW-uitkering aanvragen na afloop van uw WW-uitkering.
  • U hebt op of na uw 50ste recht gekregen op een uitkering op grond van de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en u dit recht weer verliest omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent bevonden.

  Er zijn ook enkele andere situaties waarin u misschien IOAW kunt krijgen. Neem hiervoor contact op met Baanbrekers op telefoonnummer 0416-671000.

  U kunt geen IOAW-uitkering aanvragen als u op of na 1 oktober 2006 werkloos bent geworden en u op dat moment 60 jaar of ouder was. U kunt dan misschien een IOW-uitkering krijgen.

  Arbeidsplicht

  Krijgt u een IOAW-uitkering, dan geldt voor u - en uw eventuele partner - de arbeidsplicht. De arbeidsplicht houdt onder andere het volgende in:

  • U zoekt werk en aanvaardt een aanbod hiervoor.
  • U maakt gebruik van een door Baanbrekers aangeboden voorziening die u (weer) aan het werk moet krijgen of op een andere manier actief laat zijn.
  • U werkt mee aan een onderzoek naar uw arbeidsmogelijkheden.
  • U schrijft zich in bij UWV WERKbedrijf.
  • U doet onbeloonde maatschappelijke werkzaamheden.

 • Gang van zaken

  • Dien een aanvraag in via www.werk.nl of bij Baanbrekers. Dit kan dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt met hen contact opnemen via 0416-671000.
  • Lever de volledig ingevulde formulieren met de bewijsstukken in bij Baanbrekers. Vergeet niet uw handtekening te plaatsen.
  • Baanbrekers beoordeelt daarna of u recht hebt op een IOAW-uitkering.

 • Meenemen

  • identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner
  • bewijs burgerservicenummers van u en uw eventuele partner
  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • bewijzen van het inkomen van u en uw eventuele partner en kinderen
  • bankafschriften van de lopende rekeningen over de laatste 2 maanden van u en uw eventuele partner
  • bewijzen van uw arbeidsverleden
  • eventuele ontslagbewijzen
  • eventuele bewijzen van de beëindiging van vorige uitkeringen
  • eventueel een echtscheidingsvonnis
 • Achtergrond

  Nadat de Baanbrekers uw aanvraag en alle gevraagde gegevens heeft ontvangen, krijgt u binnen 8 weken bericht. U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

   

 • Tips

  Baanbrekers heeft een telefonisch spreekuur op werkdagen van 10 uur tot 12 uur. Zij zijn dan te bereiken op telefoonnummer 0416-671000. Zij hebben een informatie- en advies balie die van 9.00 uur tot 13.00 is geopend.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook