Trouwen of partnerschap registreren

 • Samenvatting

  Of u nu trouwt of uw partnerschap laat registreren, in Waalwijk kunt u kiezen uit verschillende locaties en mogelijkheden. U moet uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bij de gemeente aankondigen met de “melding huwelijk of geregistreerd partnerschap”.

  Als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap digitaal vastlegt hoeft u de melding niet in te leveren.

  Naar huwelijkspagina


  In de gemeente Waalwijk kunt u alleen een gratis huwelijk of partnerschap aanvragen als u een Paswijzerhouder bent. Wilt u een gratis huwelijk of partnerschap reserveren en heeft u of uw partner een Paswijzer? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling Publiekszaken.

  Beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari 2018

  Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels. Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van de NVVB.

  Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren.

  Vragen over dit onderwerp kunt u stellen aan uw notaris.


   

 • Gang van zaken

  Wilt u in Waalwijk trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, dan kunt u via de website de datum, tijd en locatie van het huwelijk of geregistreerd partnerschap reserveren.

  Naar huwelijkspagina

  Als u uw huwelijk niet digitaal vastlegt krijgt u van de gemeente een bevestiging met o.a. een “melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap”. Dit formulier bezorgt u getekend bij de gemeente terug, per post of op afspraak. De “melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap” moet minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar voor de datum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn goedgekeurd.

  Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk
  Wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw partnerschap omzetten in een huwelijk. Neem voor meer informatie en het maken van een afspraak telefonisch contact op met de gemeente.

  Extra documenten
  Soms moet u extra documenten overleggen. Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren, heeft gewoond of daar bent gescheiden. Of als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Neem dan ruim voor uw huwelijks- of partnerschapsdatum telefonisch contact met ons op.

  Locaties
  Als u in de gemeente Waalwijk wilt trouwen of uw partnerschap registreren, kunt u dat op de volgende locaties doen:

  Alle locaties behalve de trouwzaal in het voormalig gemeentehuis moet u zelf vooraf reserveren. Pas daarna kunt u bij ons het huwelijk vastleggen.

  Eigen trouw locatie

  Zit de trouw locatie van uw wens er niet bij?
  Dan kunt u een aanvraag doen om een locatie van uw wens éénmalig tot trouw locatie te laten benoemen. U doet de aanvraag met dit formulier.
  U moet deze aanvraag ten minste 4 maanden voor de huwelijksdatum indienen. Een medewerker van de gemeente zal de locatie bezichtigen en beoordelen of deze geschikt is als trouw locatie. Zo ja, dan volgt er een besluit waarbij de betreffende locatie voor één dag als trouw locatie wordt benoemd.

  Checklist eigen trouwlocatie

  Bereikbaarheid parkeerplaats, zijn er problemen te verwachten?

  Ja

  Nee

  Zijn er voldoende parkeerplaatsen?

  Ja

  Nee

  Is het pand toegankelijk voor in- en mindervaliden?

  Ja

  Nee

  Is het pand tijdens de ceremonie voor iedereen toegankelijk

  Ja

  Nee

  Is de ruimte waar de ceremonie plaats gaat vinden ruim genoeg?

  Ja

  Nee

  Zijn er voldoende zitplaatsen

  Ja

  Nee

  Is er een kleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bode?

  Ja

  Nee

  Is er een sprekersgestoelte aanwezig voor de ambtenaar?

  Ja

  Nee

  Hoeveel personen worden er verwacht tijdens de ceremonie?

  Zijn er vluchtwegen?

  Ja

  Nee

  Heeft het pand een gebruiksvergunning? (afhankelijk van de oorspronkelijke bestemming van het pand)

  Ja

  Nee

 • Kosten

  Tarieven 2018

  Dag en tijd

  Kosten 2018

  Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur t/m 17.00 uur

  € 427,25

  Maandag t/m vrijdag van 18.00 uur t/m 21.00 uur

   € 512,75

  Maandag t/m vrijdag van 22.00 uur t/m 23.00 uur

   € 606,00

  Zaterdag van 09.00 uur t/m 17.00 uur

  € 632,25

  Zaterdag van 18.00 uur t/m 23.00 uur

  € 917,25

  Zondag vanaf 9.00 t/m 17.00 uur

  € 632,25

  Zondag vanaf 18.00 t/m 21.00 uur

  € 1106,95

  Zondag vanaf 22.00 t/m 23.00 uur

  € 1106,95

  In een bijzonder huis ingevolge art. 64, Boek 1, van het Burgerlijk wetboek (bijv. bij ziekenhuis)

  € 427,25

  Omzetting partnerschap in huwelijk

  Administratief huwelijk maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

  € 137,70

  *) Trouwt u op een externe locatie, dan bespreekt u de kosten daarvan met de locatie houder.

  Overige

  Kosten 2018

  Trouwboekje luxe

  € 33,30

  Trouwboekje kunststof

  € 22,10

  Per getuige van de gemeente

  € 27,70

  Eigen trouwambtenaar

  € 61,00

  Verzetten huwelijk

  € 33,30
  Annuleren huwelijk
   
  Afhankelijk van tijdstip annuleren met een minimum van  € 33,30

  Eigen trouwambtenaar met beëdiging rechtbank

  € 142,80
  Eigen trouw locatie
   
  € 163,20

  Gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap per 01-01-2018 alleen voor Paswijzerhouders

  Per 01-01-2018 is het gratis trouwen of geregistreerd partnerschap alleen nog mogelijk voor Paswijzerhouders. Heeft u een Paswijzer? Dan krijgt u een regulier huwelijk aangeboden in de trouwzaal in het voormalig gemeentehuis, dus met een trouwambtenaar, gasten en extra's. Dit is mogelijk op dinsdag tussen 09:00 en 17:00 uur.

  Administratief huwelijk

  • U kunt maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur en op vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur een administratief huwelijk laten voltrekken.
  • Dit duurt circa 15 minuten.
  • Er mogen 10 personen aanwezig zijn en evt. eigen minderjarige kinderen van het bruidspaar/partners. Dus naast het bruidspaar 4 getuigen en nog 4 gasten. Verder wordt er niemand toegelaten, de getuigen kunnen eventueel de foto's maken.
  • Het huwelijk wordt voltrokken in een overlegruimte in het stadhuis aan de Taxandriaweg in Waalwijk.

  Eigen trouwambtenaar

  U kunt een familielid of een andere bekende laten benoemen tot trouwambtenaar-voor-één-dag. Deze persoon wordt door het College benoemd tot trouwambtenaar voor één dag. De betreffende persoon ontvangt een instructie van een half uur over de wettelijke vereisten bij het voltrekken van een huwelijk of partnerschap. De aanvraag moet uiterlijk 4 maanden voor de trouwdatum ingediend zijn.

  Als deze persoon niet als ambtenaar werkzaam is, zal hij/zij ook beëdigd  moeten worden door de rechtbank.
  Nadat wij de aanvraag voor trouwambtenaar-voor-één-dag hebben ontvangen zullen wij alles in orde maken zodat een benoeming door het College volgt en eventueel een beëdigingsverzoek bij de rechtbank wordt ingediend.

 • Tips

 • Contact

  0416-683456

  info@waalwijk.nl

  Openingstijden

 • Documenten

 • Zie ook