Trouwen of partnerschap registreren

 • Samenvatting

  Of u nu trouwt of uw partnerschap laat registreren, in Waalwijk kunt u kiezen uit verschillende locaties en mogelijkheden. U moet uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bij de gemeente aankondigen met de “melding huwelijk of geregistreerd partnerschap”.

  Als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap digitaal vastlegt hoeft u de melding niet in te leveren.

  Naar huwelijkspagina

  Automatisch gemeenschap van goederen verandert per 1 januari 2018

  Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels. Dan geldt automatisch een  beperkte gemeenschap van goederen. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van de NVVB.

  Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren.

  Vragen over dit onderwerp kunt u stellen aan uw notaris.


   

 • Gang van zaken

  Wilt u in Waalwijk trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, dan kunt u via de website de datum, tijd en locatie van het huwelijk of geregistreerd partnerschap reserveren.

  Naar huwelijkspagina

  Als u uw huwelijk niet digitaal vastlegt krijgt u van de gemeente een bevestiging met o.a. een “melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap”. Dit formulier bezorgt u getekend bij de gemeente terug, per post of op afspraak. De “melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap” moet minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar voor de datum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn goedgekeurd.

  Extra documenten
  Soms moet u extra documenten overleggen. Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren, heeft gewoond of daar bent gescheiden. Of als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Neem dan ruim voor uw huwelijks- of partnerschapsdatum telefonisch contact met ons op.

 • Kosten

  Tarieven 2017

  Dag en tijd

  Kosten *)

  Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur t/m 17.00 uur

  € 423,00

  Maandag t/m vrijdag van 18.00 uur t/m 21.00 uur

  € 507,65

  Maandag t/m vrijdag van 22.00 uur t/m 23.00 uur

  € 600,00

  Zaterdag van 09.00 uur t/m 17.00 uur

  € 626,00

  Zaterdag van 18.00 uur t/m 23.00 uur

  € 908,15

  Omzetting partnerschap in huwelijk

  Zie prijzen hierboven

  Administratief huwelijk maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

  € 136,35

  *) Trouwt u op een externe locatie, dan bespreekt u de kosten daarvan met de locatie houder.

  Overige

  Kosten

  Trouwboekje luxe

  € 32,90

  Trouwboekje kunststof

  € 21,90

  Per getuige van de gemeente

  € 27,45

  Eigen trouwambtenaar

  € 60,40

  Verzetten huwelijk

  Verzetten minder dan 12 weken van tevoren € 32,95

  Annuleren huwelijk
   
  Afhankelijk van tijdstip annuleren met een minimum van  € 32,95
   

  Eigen trouwambtenaar met beëdiging rechtbank

  € 141,40
  Eigen trouw locatie
   
  € 161,60

  Gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap

  • U kunt gratis trouwen of een partnerschap registreren op dinsdag om 9.00 uur en om 9.30 uur. Dit is mogelijk als één van beide partners inwoner is van de gemeente Waalwijk op het moment van het huwelijk of partnerschap.
  • Duur ongeveer 15 minuten.
  • Alleen het bruidspaar of de partners, hun eigen minderjarige kinderen, de getuigen en de medewerker van de Burgerlijke Stand zijn aanwezig. Verder wordt er niemand toegelaten, de getuigen kunnen eventueel de foto’s maken.
  • Het huwelijk wordt voltrokken in een overlegruimte in het stadhuis aan de Taxandriaweg in Waalwijk.

  Administratief huwelijk (per 1 augustus 2016)

  • U kunt maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur en op vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur een administratief huwelijk laten voltrekken.
  • Dit duurt circa 15 minuten.
  • Er mogen 10 personen aanwezig zijn en evt. minderjarige kinderen van het bruidspaar/partners. Dus naast het bruidspaar 4 getuigen en nog 4 gasten. Verder wordt er niemand toegelaten, de getuigen kunnen eventueel de foto's maken.
  • Het huwelijk wordt voltrokken in een overlegruimte in het stadhuis aan de Taxandriaweg in Waalwijk.

  Eigen trouwambtenaar

  U kunt een familielid of een andere bekende laten benoemen tot trouwambtenaar-voor-één-dag. Deze persoon wordt door het College benoemd tot trouwambtenaar voor één dag. De betreffende persoon ontvangt een instructie van een half uur over de wettelijke vereisten bij het voltrekken van een huwelijk of partnerschap.

  Als deze persoon niet als ambtenaar werkzaam is, zal hij/zij ook beëdigd  moeten worden door de rechtbank.
  Nadat wij de aanvraag voor trouwambtenaar-voor-één-dag hebben ontvangen zullen wij alles in orde maken zodat een benoeming door het College volgt en eventueel een beëdigingsverzoek bij de rechtbank wordt ingediend.

  Eigen trouw locatie

  Zit de trouw locatie van uw wens er niet bij?
  Dan kunt u een aanvraag doen om een locatie van uw wens éénmalig tot trouw locatie te laten benoemen.
  U moet deze aanvraag ten minste 4 maanden voor de huwelijksdatum indienen. Een medewerker van de gemeente zal de locatie bezichtigen en beoordelen of deze geschikt is als trouw locatie. Zo ja, dan volgt er een besluit waarbij de betreffende locatie voor één dag als trouw locatie wordt benoemd.

  PasWijzerhouders

  Heeft u een PasWijzer? Dan kunt u op dinsdagen om 9.00 en 9.30 uur gratis een regulier huwelijk en/of geregistreerd partnerschap aangaan: dus in de trouwzaal in het oude Raadhuis, met een trouwambtenaar, gasten en extra's.

 • Tips

  Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk
  Wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw partnerschap omzetten in een huwelijk. Neem voor meer informatie en het maken van een afspraak telefonisch contact op met de gemeente.

  Locaties
  Als u in de gemeente Waalwijk wilt trouwen of uw partnerschap registreren, kunt u dat op de volgende locaties doen:

 • Contact

  0416-683456

  info@waalwijk.nl

  Openingstijden

 • Zie ook