Tijdelijke verhuur leegstaand pand

 • Samenvatting

  Op dit moment zijn er veel huiseigenaren die dubbele woonlasten hebben omdat zij reeds een nieuwe woning hebben gekocht, maar hun oude woning nog niet hebben verkocht. Een optie is dan om de oude woning tijdelijk te verhuren in afwachting van de verkoop. Echter in Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. Dat houdt in dat het voor de verhuurder (bijvoorbeeld bij verkoop van de woning) niet eenvoudig is om eenzijdig de huurovereenkomst op te zeggen. De Leegstandwet maakt het mogelijk om bepaalde woningen en gebouwen tijdelijk te verhuren, waarbij een aantal huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn.

 • Voorwaarden

  Artikel 15 van de Leegstandwet biedt eigenaren de mogelijkheid om bepaalde leegstaande woningen en gebouwen tijdelijk te verhuren. De volgende leegstaande gebouwen/woonruimten kunnen op grond van de Leegstandwet tijdelijk worden verhuurd.

  Let op: Dien uw aanvraag pas in als er niemand meer staat ingeschreven in uw woning. De woning moet echt leeg staan.

  1. Woonruimte in een gebouw (woningen of kamers die gemaakt zijn in bijvoorbeeld een leegstaand kantoor, school of ziekenhuis);
  2. Woonruimte in een te koop staande woning die:
  • Nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning);
  • In de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan, door de eigenaar bewoond is geweest;
  • Of in de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan maar 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest;

          3. Woonruimte in een huurwoning die gesloopt of gerenoveerd gaat worden. De renovatie of sloop moet ingrijpend zijn en op korte termijn gebeuren.

  4. Andere ruimtes die voor bewoning beschikbaar gemaakt worden, bv. leegstaande kantoren, ruimte in een ziekenhuis, etc.

 • Gang van zaken

  Voor het aanvragen van een vergunning voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet kunt u het aanvraagformulier indienen bij de gemeente. U kunt dit formulier  vinden onder het tabblad "documenten".

 • Meenemen

  Om een vergunning voor de tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet aan te vragen, heeft u de volgende zaken nodig:

  1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier.
  2. Een bewijs dat uw woning te koop staat, of;
  3. Een bewijs dat de huur-woonruimte op zeer korte termijn gesloopt gaat worden.
  4. Bij een omzetting van overige panden naar woonruimten, een afschrift van de aanvraag omgevingsvergunning
    
 • Kosten

  Tarief 2020
  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn de kosten: € 123,95.

  Voor het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur zijn de kosten €50,15

  Als de aanvraag tijdens de behandelperiode wordt ingetrokken dan wordt 50% teruggaaf van de leges verrekend.

 • Achtergrond

  De verhuurder mag bij een te koop staande woning zelf de huurprijs bepalen.

  Gemeenten mogen aan de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen geen eigen, extra eisen stellen die niet in de Leegstandwet staan.

  De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor 5 jaar ineens verleend.

  Sloop- en renovatiewoningen mogen maximaal 7 jaar worden verhuurd. Dit omdat door de crisis herstructureringsprojecten soms flinke vertraging oplopen.

  Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, kunnen onder voorwaarden ook gebruik maken van de leegstandswet. Dit voorkomt leegstand wanneer projecten door de economische crisis vertraging oplopen. Wanneer voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan is verleend, dan wordt de vergunning voor tijdelijke verhuur voor dezelfde duur ineens verleend (met een maximum van 10 jaar).

 • Tips

  Algemeen;

  Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet zijn een aantal huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing, zoals bijvoorbeeld bepalingen met betrekking tot het opzeggen van de huurovereenkomst door de verhuurder. Er zijn uiteraard wel een aantal voorwaarden waaraan de verhuurder bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet moet voldoen (artikel 16 van deze wet). Zo moet de huurovereenkomst voor ten minste zes maanden worden aangegaan en geldt een opzegtermijn van minimaal drie maanden voor de verhuurder. Voor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand.

  De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als een verlenging van de vergunning is aangevraagd en nog geen beslissing is genomen, loopt de huurovereenkomst door.

  Tijdelijke verhuur en hypotheekrenteaftrek;

  Als u uw woning tijdelijk verhuurt, valt deze voor de Belastingdienst niet meer in box 1 (inkomen uit werk en eigen woning), maar in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Dat betekent dat er vanaf dat moment geen aftrek van de hypotheekrente meer mogelijk is. Als de woning uit de verhuur komt, en weer leeg komt te staan, mag u wel opnieuw de hypotheekrente aftrekken.

 • Wetgeving

 • Contact

  0416-683456

  info@waalwijk.nl

  Openingstijden

 • Documenten

 • Zie ook