Starterslening

 • Samenvatting

  Personen die voor de eerste keer in hun leven een woning willen kopen en voldoen aan alle voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor een starterslening.

  Actuele situatie: Er is nog budget beschikbaar in 2021.

 • Voorwaarden

  • U bent starter op de koopmarkt en u gaat de woning zelf, of eventueel met partner, bewonen.
  • U dient concreet een koopwoning in de gemeente Waalwijk op het oog te hebben waarvan de maximale koop-/aanneemsom niet hoger is dan €260.000,-, inclusief verbeterkosten en/of meerwerk. Dit blijkt uit het voorlopig koopcontract of een kopie van de koop- of aanneemovereenkomst (de documenten dienen ondertekend te zijn door zowel de koper als de verkoper).
  • De lening mag maximaal € 30.000,00 bedragen.
  • Let op: In het koopcontract moet een voorbehoud tot verkrijging van een Starterslening zijn opgenomen.
  • De Starterslening mag niet gecombineerd worden met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.”
  • U bent maximaal 35 jaar op het moment van indienen van de aanvraag Starterslening. In geval er sprake is van twee aanvragers geldt de leeftijdsgrens van max. 35 jaar voor beide aanvragers.
  • Indien de woning op naam van twee personen komt te staan, dienen de gegevens van beide personen ingevuld te worden.

 • Gang van zaken

  • Geïnteresseerden vullen het belangstellendenformulier in en sturen dit naar de gemeente Waalwijk met een kopie van het identiteitsbewijs en een kopie van de koop- of aanneemovereenkomst dan wel met een brief van de makelaar met gegevens over de woning
  • U krijgt schriftelijk bericht van ons over de mogelijke toewijzing en de vervolgstappen. Vanaf 1 april 2019 moeten aanvragen digitaal bij SVn ingediend worden via www.svn.nl. De toewijzing van de gemeente is één van de benodigde bijlagen. De aanvraagformulieren van de SVn die voorheen gebruikt werden (in PDF) zijn vanaf 1 april 2019 niet meer geldig!
  • De middelen die de gemeente Waalwijk voor de regeling beschikbaar heeft, zijn beperkt. Daarbij geldt het principe dat wie het eerst zijn aanvraag afrondt, het eerst recht heeft. Ofwel: op = op. Er wordt geen wachtlijst gehanteerd.
 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Documenten

 • Zie ook