Sloopmelding gebouw of deel gebouw

 • Samenvatting

  Asbesttoepassing is (inmiddels) verboden, maar werd vroeger veel toegepast, bijvoorbeeld in bouwmaterialen, vloerbedekking en huishoudelijke apparaten. Bij slijtage, bewerken of verwijderen van asbest kunnen stoffen vrijkomen die bij inademing levensbedreigend zijn. Zolang asbestvezels gebonden zijn aan stevig materiaal en niet kunnen worden ingeademd, zijn de risico’s echter zeer klein. Als asbest in een gebouw aanwezig is en niet beschadigd is, mag dit meestal ook blijven zitten.

  Tot 1993 werd asbest veel gebruikt als bouwmateriaal dat levensgevaarlijk kan zijn.  Aan de verwijdering van asbest zijn daarom strenge regels gesteld. Wilt u asbest verwijderen dan heeft u vaak  een sloopmelding nodig die door de gemeente  wordt afgegeven. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, heeft u een sloopmelding nodig als hierbij asbest vrijkomt of meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt.

  Weet u niet zeker of een bepaald materiaal asbest bevat? Kijk op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen onderzoek kan aantonen of een materiaal of product asbest bevat. Schakel bij twijfel altijd een professioneel asbestverwijderingsbedrijf in en laat een gecertificeerd bedrijf een asbestinventarisatie doen om na te gaan of in materialen asbest zit. Dit bedrijf maakt dan een asbestinventarisatierapport dat u inlevert bij de melding.

 • Voorwaarden

  U dient een sloopmelding in:

  • Bij meer dan 10 m3 sloopafval.
  • Bij het verwijderen van asbest.

  Geen sloopmelding vereist:
  In het kader van uitoefening van een bedrijf is geen sloopmelding vereist voor het verwijderen van:

  • geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
  • beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;
  • rem- en frictiematerialen;
  • pakkingen uit verbrandingsmotoren en
  • pakkingen uit verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen van maximaal 2.250 kW.

  Het hiervoor genoemde is niet van toepassing op:

  • het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk.
  • het slopen ingevolge een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom
 • Gang van zaken

  U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een sloopmelding moet indienen. Als particulier kunt u uw sloopmelding direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

  Als bedrijf heeft u voor de digitale sloopmelding eHerkenning nodig.

  Sloopmelding doen:

  • Vul het meldingsformulier volledig in.
  • Stuur het meldingsformulier met de benodigde documenten (indien van toepassing) digitaal naar de gemeente.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente. In deze bevestiging is aangegeven of uw melding wordt geaccepteerd of niet.

 • Meenemen

  Komt er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrij? Toon dan aan dat uw pand of woning wel of geen asbest bevat:

  • Stuur een asbestinventarisatierapport mee, opgesteld door een gecertificeerd bedrijf
  • Is uw pand of woning na 1 juli 1993 gebouwd en is er geen asbest aanwezig? Stuur dan een schriftelijk bewijs van de bouwdatum mee.
 • Kosten

  Sloopmelding

  Er zijn geen kosten verbonden aan een sloopmelding.

  Het afleveren van asbest bij de milieustraat is gratis.

  Zakken voor het inpakken van asbest (alleen verkrijgbaar bij de Boerenbond):

  • klein 1.30 x 1.80 m  (€ 4,00),
  • groot 1.30 x 2.80 m (€ 6,00).

  Tarief sloopvergunning 2021
  De tarieven voor een sloopvergunning bedragen € 606,45 volgens artikel 2.5.2 van de tarieventabel 2020

  Indien er bij de aanvraag tot sloopvergunning een sloopveiligheidsplan wordt ingediend dan wordt het bedrag verhoogd met € 101,10.

 • Achtergrond

  U dient uw sloopmelding tenminste 4 weken voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden of verwijdering van asbest in. Binnen deze periode zal de gemeente op u sloopmelding reageren (accepteren of niet accepteren).
   

  Uitzondering

  Een melding dient u tenminste  5 dagen voor de voorgenomen aanvang van het uitvoeren van sloopwerkzaamheden in wanneer :

  • de sloopwerkzaamheden in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan een asbesthoudende toepassing in een gebouw en handhaving van de termijn, tot onnodige leegstand van het gebouw of gedeelte daarvan zou leiden of het gebruiksgenot daarvan ernstig zou belemmeren, of
  • die sloopwerkzaamheden bestaan uit het anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf in zijn geheel verwijderen van:
   • geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hecht gebonden zijn, niet zijnde dakleien, of van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking, uit een woonfunctie of nevenfunctie daarvan, voor zover die woonfunctie of die nevenfunctie niet bedoeld zijn voor de uitoefening van een beroep of bedrijf en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen, vloerbedekking of vloertegels maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal perceel bedraagt.

   Indien dit naar het oordeel van de gemeente nodig is, kan worden afgeweken van de hiervoor bedoelde termijnen.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over asbest kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid onder ‘Asbest’.

 • Tips

  Door de sloopactiviteit bij een bedrijf kan het zijn dat de milieuvergunning/melding wijzigt. Mogelijk dient de bestaande milieumelding of milieuvergunning te worden ingetrokken of moet een nieuwe of gewijzigde milieumelding of milieuvergunning worden ingediend.

  Door de sloopactiviteit kan het zijn dat de milieuvergunning/melding wijzigt. U dient dan een nieuwe milieumelding of milieuvergunning in te dienen.

 • Wetgeving

 • Formulieren

  Een sloopmelding kunt u digitaal indienen via www.omgevingsloket.nl. Hier kunt u ook een formulier uitprinten.
   

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Afspraak maken

  Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat u voor dit product of deze dienst vooraf een afspraak met ons maakt.

  Belt u voor het maken van een afspraak naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Bekijkt u vooraf de openingstijden 

 • Zie ook