Schoolbegeleidingsdienst (SBD)

 • Samenvatting

  Nederlandse scholen in het basisonderwijs nemen diensten af van de schoolbegeleidingsdienst (SBD). De SBD ondersteunt scholen bij problemen van de schoolorganisatorische aard en problemen met inhoudelijke begeleiding van leerlingen. Ondervindt u als vertegenwoordiger van uw school in het primair onderwijs zulke problemen? U kunt zich dan het beste richten tot deze dienst voor ondersteuning.

 • Voorwaarden

  Het inschakelen van een SBD kan op initiatief van de school. De school vraagt eerst toestemming aan de ouders. De ouders kunnen ook zelf het initiatief nemen en de schoolbegeleidingsdienst inschakelen.

  De SBD kan de school op een aantal manieren ondersteunen. De SBD:

  • test leerlingen met onderwijsproblemen
  • stelt de aard van het onderwijsprobleem vast
  • stelt een begeleidingsplan op
  • geeft advies
  • geeft ondersteuning bij het regelen van eventuele extra hulp
 • Tips

  Nagenoeg iedere regio in Nederland heeft een SBD die scholen ondersteunt met vragen van organisatorische aard en/of begeleiding van individuele leerlingen. Voor de begeleiding van individuele leerlingen heeft een SBD specialisten in dienst die de school kunnen ondersteunen bij het geven van onderwijs aan de leerlingen met leer- en gedragsproblemen. De SBD heeft ook gespecialiseerde leermiddelen voor de verschillende leer- en gedragsproblemen.

  Andere benamingen voor schoolbegeleidingsdienst zijn: onderwijsbegeleidingsdienst (OBD), schooladviesdienst (SAD) of centrum educatieve dienst (CED).

 • Wetgeving

 • Contact

  0416-683456

  info@waalwijk.nl

  Openingstijden

 • Zie ook