Rijbewijs

 • Samenvatting

  Een rijbewijs aanvragen of verlengen en ophalen doet u zelf op afspraak. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Het rijbewijs ligt na 5 werkdagen voor u klaar.

  Afspraak maken

  Bent u uw rijbewijs kwijt of is deze gestolen? U bent verplicht dit te melden. Wij registreren uw rijbewijs als gestolen en voorkomen dat iemand met uw identiteit kan frauderen. Dit kunt u direct online doen.

  Rijbewijs vermist melden

  In sommige gevallen is voor verlenging van uw rijbewijs een gezondheidsverklaring nodig. Bijvoorbeeld als u 75 jaar of ouder bent of bij een medische indicatie. Maar ook als u rijexamen gaat doen. Hieronder leest u meer informatie.

  De Gezondheidsverklaring

  De Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) is een formulier met vragen over uw gezondheid. U heeft de Gezondheidsverklaring nodig als u rijexamen gaat doen en in bepaalde gevallen als u het rijbewijs wilt verlengen. Maar ook als u uw rijbewijs wilt halen of verlengen voor vrachtwagen of bus (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE) en als u 75 jaar of ouder bent moet u deze verklaring invullen. Door deze verklaring in te vullen kan het CBR beoordelen of u geschikt bent om deel te nemen aan het verkeer. Zie ook: https://www.cbr.nl/gezondheidsverklaring. Houd rekening met een lange wachttijd bij het CBR. De doorlooptijd van het beoordelen en behandelen van uw gezondheidsverklaring kan oplopen tot meer dan zes maanden.

  Waar kan ik een digitale Gezondheidsverklaring kopen?

  U kunt  de Gezondheidsverklaring ook digitaal aanvragen. Dat gaat over het algemeen sneller. Dit doet u via MijnCBR: (https://mijn.cbr.nl). Let op: voor het online aanvragen van uw verklaring, heeft u wel een DigiD-code nodig met sms-beveiliging en u moet kunnen betalen via iDeal.

  Waar kan ik een papieren Gezondheidsverklaring kopen?

  U kunt een papieren Gezondheidsverklaring kopen bij de afdeling Publiekszaken op het stadhuis.  

  Rijbewijs omwisselen/Exchanging your driver's licence

  Information in English

  Informacje po Polsku 

  Als u een rijbewijs heeft dat u buiten Nederland heeft behaald, kunt u dat in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

  U hoeft uw rijbewijs niet meteen om te wisselen. U mag tijdelijk nog in Nederland rijden met een buitenlands rijbewijs.

  Voorwaarden

  U kunt het buitenlandse rijbewijs alleen omwisselen als:

  Rijbewijs afgegeven buiten EU

  • Bij een rijbewijs afgegeven buiten de EU geldt dat u in het jaar van afgifte van het rijbewijs minimaal 185 dagen woonachtig moet zijn geweest in het land van afgifte. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort, een werkgeversverklaring of salaris- en belastingdocumenten op te sturen.
  • Voor een rijbewijs dat is afgegeven buiten de EU geldt bovendien dat omwisseling op basis van jongere leeftijd niet mogelijk is. U moet dus voor een bepaalde rijbewijscategorie de minimumleeftijd hebben bereikt zoals deze in Nederland geldt.

  Omwisseling aanvragen

  Zo wisselt u uw buitenlands rijbewijs om voor een Nederlands rijbewijs:

  1. U leest in de handleiding Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs wat u moet meenemen voor de aanvraag voor de omwisseling van uw buitenlandse rijbewijs en aan welke aanvullende voorwaarden u moet voldoen.
  2. U gaat met alle documenten naar de gemeente waar u staat ingeschreven.
  3. U vraagt om een aanvraagformulier voor Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs dat u ter plekke invult.
  4. Uw gemeente stuurt de aanvraag met alle documenten door naar de RDW (houdt er dus rekening mee dat u uw originele rijbewijs gelijk in moet leveren en tijdelijk met een gestempelde kopie van uw rijbewijs moet rijden).
  5. De RDW stuurt u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente.
  6. De RDW stuurt het buitenlandse rijbewijs altijd terug naar het land waar het rijbewijs is afgegeven. Het is dus niet mogelijk om dit rijbewijs aan u terug te geven.

  Belangrijk

  U kunt de aanvraag voor omwisselen van uw buitenlandse rijbewijs alleen bij uw gemeente indienen. Als u de aanvraag rechtstreeks naar de RDW stuurt, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

  Heeft u eerder een Nederlands rijbewijs  gehad (nog geldig na 30 juni 1985)? Dan hoeft u voor de omwisseling van een EU/EVA rijbewijs alleen een verklaring van de buitenlandse instantie opsturen als er categorieën op uw buitenlands rijbewijs staan die u niet op uw Nederlands rijbewijs heeft gehad. 
  Als u uw rijbewijs kwijt bent of dit is gestolen, moet u een proces-verbaal of een verklaring van vermissing van de gemeente inleveren. Daarnaast moet u ook een originele gewaarmerkte verklaring (niet ouder dan 6 maanden) inleveren van de instantie die het rijbewijs heeft afgegeven. Uit de verklaring moet naar voren komen of het rijbewijs nog geldig is en wanneer het is afgegeven.

  Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen, moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR om weer in het bezit te komen van een Nederlands rijbewijs.

  Beschikking Bewijsregel

  Bent u voor uw werk (kennismigrant) in Nederland en valt u onder de 30% regeling? Dan kunt u uw buitenlands rijbewijs (ongeacht welk land) omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als het buitenlands rijbewijs nog geldig is. Hiervoor heeft u een 'Beschikking Bewijsregel' (verklaring) van de Belastingdienst nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst in Heerlen.

  Internationale rijbewijzen

  Internationale rijbewijzen zijn slechts gelegaliseerde vertalingen van een nationaal rijbewijs. Deze kunt u dus niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

  Niet geschikt voor omwisseling

  Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen, moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR. 

 • Gang van zaken

  Bij de aanvraag/verlenging van uw rijbewijs maakt u meteen een afspraak voor het ophalen. Dit kan na 5 werkdagen.

  Spoedaanvraag

  Heeft u uw rijbewijs snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs vóór 14.00 aanvraagt, kunt u het meestal de volgende werkdag op afspraak ophalen. Is de spoedaanvraag na 14.00 uur gedaan, dan kunt u het rijbewijs na 2 werkdagen ophalen.

  Rijbewijs kwijt of gestolen?

  Is uw rijbewijs kwijt of gestolen? Doe meteen aangifte van vermissing bij de gemeente, dit kunt u hierboven meteen online doen. Doe bij diefstal of een misdrijf ook altijd aangifte bij de politie. Is uw rijbewijs in het buitenland verdwenen, doe dan aangifte bij de politie in het buitenland (voor uw reisverzekering) en neem als u terug bent in Nederland contact op met de gemeente.

  De normale levertijd van 5 werkdagen kan niet altijd gegarandeerd worden.

  Rijbewijs voor jongeren tot 18 jaar

  Jongeren van 16,5 jaar tot 18 jaar mogen alleen rijden onder begeleiding van een coach. U moet minimaal 1 en mag maximaal 5 coaches laten registreren. De begeleiders ontvangen een begeleiderspas. Deze pas vraagt u aan bij de RDW.

  Tractorrijbewijs

  Het rijbewijs is uitgebreid met een categorie T. Met categorie T op het rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met beperkte snelheid (MMBS) besturen op de openbare weg. Hoe u aan een categorie T op het rijbewijs komt leest u op de website van de RDW.

  Zie ook

 • Meenemen

  Bij de aanvraag van een rijbewijs neemt u het volgende mee:

  • Bij verlenging: het rijbewijs dat u al heeft. (bij keuring moet u eerst de goedkeuring van het CBR hebben ontvangen)
  • Bij eerste aanvraag of vermissing: een paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument.
  • Een recente pasfoto. Let op de eisen.
  • Een bankpas of geld. U betaalt meteen bij de aanvraag..
 • Kosten

  Kosten rijbewijs
  Soort aanvraag Kosten 2019
  Rijbewijs € 39,75
  Rijbewijs (spoed) € 73,85
  Rijbewijs (vermissing) € 50,70
  Gezondheidsverklaring € 37,80

  Aanvraag rijbewijs bij vermissing of diefstal

  Bent u uw rijbewijs kwijtgeraakt door een misdrijf zoals woninginbraak of een beroving? Doet u dan aangifte van dat misdrijf bij de politie. Als uw rijbewijs in het buitenland is gestolen doen dan naast aangifte in het buitenland ook aangifte bij de politie in Nederland. Neem het Nederlandse proces verbaal van die aangifte mee bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs. U hoeft dan geen vermissingskosten te betalen. Bij de gemeente vult u ook nog een verklaring van vermissing van het document in.

  Geldigheid

  Geldigheid rijbewijs
  Leeftijd aanvrager  Geldig
  Volwassenen jonger dan 65 jaar 10 jaar, keuring niet nodig (bij geen medische indicatie)
  Volwassenen tussen 65 en 70 jaar Geldig tot 75e verjaardag, keuring niet nodig (bij geen medische indicatie)
  Volwassenen tussen 70 en 75 jaar Maximaal 5 jaar, keuring bij verloop rijbewijs
  Volwassenen van 75 jaar en ouder Maximaal 5 jaar, keuring verplicht
  Rijbewijs C, D 5 jaar, keuring verplicht (categorie C en D, de overige categorieën zijn 10 jaar geldig)

 • Wetgeving

 • Contact

  0416-683456

  info@waalwijk.nl

  Openingstijden

 • Zie ook