Reinigingsrechten bedrijfsafval

 • Samenvatting

  Heeft u een bedrijf, vereniging of instelling en wilt u van uw afval af? U bent zelf verantwoordelijk voor het scheiden en afvoeren van uw bedrijfsafval. Gemeente Waalwijk zamelt afval in bij MKB en/of instellingen. Hiervoor vragen wij een vergoeding in de vorm van reinigingsrecht. Het moet gaan om afval dat qua aard, omvang en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval.

 • Gang van zaken

  Indien u afvalcontainers in bruikleen zou willen nemen en gemeente Waalwijk in zou willen schakelen voor het afvoeren en verwerken van uw afvalstoffen dan kunt u het formulier 'Bedrijfsovereenkomst Bedrijfscontainers' in vullen en opsturen naar de gemeente. Dit formulier kunt u vinden onder het tabblad 'Documenten'. Hier vindt u tevens het opzegformulier als u deze dienst wil opzeggen.
  De betaling van deze dienst dient u jaarlijks te voldoen. Het gebruik gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van bezorging van de container(s). U ontvangt een nota van de afdeling belastingen.
  U kunt de container aanbieden op dinsdag m.u.v. feestdagen.

 • Kosten

  Tarief 2019

  Voor het wekelijks ophalen van bedrijfsvuil bedraagt het tarief per jaar:

  -  eerste container € 303,55 excl. BTW
  -  extra container € 240,00 excl. BTW
  Voor het tweewekelijks ophalen van bedrijfsvuil bedraagt het jaartarief  € 186,10 excl. BTW

  Betaling:
  Bedrijven betalen per jaar. Zij ontvangen een nota van de afdeling belastingen.

 • Contact

  0416-683456

  info@waalwijk.nl

  Openingstijden

 • Documenten

 • Zie ook