Reclame plaatsen

 • Samenvatting

  Er zijn meer vormen van reclame-uitingen. Het plaatsen van een reclamebord aan de gevel van bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw of het permanent plaatsen van een reclamebord op de grond

  Voor de verschillende producten zijn verschillende vergunningen of toestemmingen benodigd.

  Voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden ten behoeve van evenementen (sandwich- of driehoeksborden) en voor het plakken van posters ten behoeve van bijvoorbeeld politieke, culturele of sportactiviteiten verwijzen wij u naar het product verwijzingsborden plaatsen, ontheffing

 • Voorwaarden

  Reclame-uitingen aan of bij gebouwen of het permanent plaatsen van reclame-uitingen op de grond

  Wilt u reclame-uitingen plaatsen aan of bij een gebouw of op de grond en wilt u weten of daar een omgevingsvergunning voor noodzakelijk is, kunt u via het Omgevingsloket een vergunningscheck uitvoeren. Als de uitkomst is dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen, kunt u ook op deze site een omgevingsvergunning indienen. Let u er hierbij op dat de gemeente Waalwijk geen reclameverordening heeft en de activiteit ‘reclame plaatsen’ dan ook niet van toepassing is. U dient wanneer u in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aanvraagt, de activiteit ‘bouwen’ aan te vragen.

 • Gang van zaken

  Reclame-uitingen aan of bij gebouwen of het permanent plaatsen van reclame-uitingen op de grond

  U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen.

  Via Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag meteen digitaal indienen. U hebt dan een DigiD inlogcode nodig als u als particulier een aanvraag doet. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl.

  Omgevingsvergunning reclame-uiting aanvragen

  • Vul het aanvraagformulier volledig in.
  • Stuur het aanvraagformulier met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
  • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.
   

 • Meenemen

  Reclame-uitingen aan of bij gebouwen of het permanent plaatsen van reclame-uitingen op de grond

  Op het moment dat u via het omgevingsloket een formulier samenstelt, wordt aangegeven welke bijlagen u moet toevoegen aan de aanvraag. Dit is afhankelijk van welke activiteit(en) u aanvraagt. 
   

   

 • Kosten

  Heeft u een vergunning nodig dan zijn aan de aanvraag van deze vergunning kosten verbonden. Aangezien de bouwkosten naar verwachting lager zullen zijn dan € 50.000 bedragen de leges 3,22% van de bouwkosten, met een minimum van: € 384,60 (tarief 2022)

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Afspraak maken

  Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat u voor dit product of deze dienst vooraf een afspraak met ons maakt.

  Belt u voor het maken van een afspraak naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Bekijkt u vooraf de openingstijden 

 • Zie ook