Puinbrekers

 • Samenvatting

  Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is van toepassing op het bewerken van bouw- en sloopafval met een mobiele breker.

 • Voorwaarden

  Het is verboden met een mobiele puinbreker bouw- en sloopafval te bewerken dat afkomstig is van een andere locatie, dan waar de mobiele puinbreker in werking is. In het besluit zijn daarnaast algemene regels gesteld ten aanzien van geluid en trillingen, lucht, verlichting, bodembescherming, diverse overige activiteiten en regels ten aanzien van de bedrijfsvoering.

   

 • Gang van zaken

  Melding indienen

  Iedereen die van plan is met een mobiele breekinstallatie bouw- en sloopafval te breken moet dit ten minste 15 werkdagen voor de geplande aanvang van de werkzaamheden melden. Ten minste twee werkdagen voor de daadwerkelijke aanvang van de werkzaamheden moet de gemeente (nogmaals) op de hoogte worden gebracht. Dit kan alleen schriftelijk.

  Procedure

  De gemeente toetst de melding op volledigheid en publiceert de schriftelijke kennisgeving in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. Tijdens het breken wordt door de gemeente toegezien op de naleving van de voorschriften van het Besluit.


   

 • Meenemen

  De schriftelijke kennisgeving bevat:

  • Het adres of de plaatselijke aanduiding van de locatie of de inrichting, met de exacte positie aldaar, waar de mobiele puinbreker in werking zal worden gebracht;
  • De naam en het adres van de natuurlijk of rechtspersoon die een mobiele puinbreker in werking heeft en, voorzover van toepassing, van degene die de inrichting drijft waar de mobiele puinbreker in werking zal worden gebracht;
  • De hoeveelheid en de aard van het met de mobiele puinbreker te bewerken bouw- en sloopafval;
  • Een beschrijving van de geluidsbronsterkte (LW) in dB(A) van de mobiele puinbreker;
  • De verwachte datum van aanvang en de duur van de periode dat met een mobiele puinbreker bouw- en sloopafval wordt bewerkt.
 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook