Parkeervergunning

 • Samenvatting

  Bewoners, bedrijven en hun werknemers in de schil (het gebied rondom het Waalwijkse centrum - net buiten de betaald parkeerzone) die niet beschikken over een eigen parkeergelegenheid, kunnen in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

  Deze vergunningen worden alleen verleend voor gebieden waar zonder vergunning niet geparkeerd mag worden. Het verlenen van parkeervergunningen wordt voor de gemeente uitgevoerd door het bedrijf P1. U kunt een parkeervergunning digitaal aanvragen in de webshop van P1.

  Parkeervergunning online aanvragen

  Ook kunt in de webshop van P1 uw parkeervergunning wijzigen of opzeggen.

  Parkeervergunning online wijzigen of opzeggen

 • Voorwaarden

  Binnen de gemeente Waalwijk zijn er verschillende vergunninghoudersgebieden.

  In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor bewoners:  

  • U hebt een voertuig waar u kentekenhouder van bent.
  • U woont in een gebied waar u een parkeervergunning moet hebben.
  • U staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente op het adres waarvoor u de parkeervergunning aanvraagt.
  • U beschikt niet of kunt niet beschikken (door huren of kopen) over een eigen parkeergelegenheid in bijvoorbeeld een garage of op eigen terrein.
  • U betaalt het vastgestelde tarief.

   Voor bedrijven gelden in het algemeen deze voorwaarden:

  • U hebt een voertuig waar u kentekenhouder van bent.
  • Het bedrijf dient gevestigd te zijn in een gebied waar u een parkeervergunning moet hebben.
  • Het bedrijf dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.
  • Het bedrijf moet kunnen aantonen dat het in het belang van de beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is over een parkeer­vergunning te beschikken.
  • Het bedrijf dient niet over parkeergelegenheid op eigen terrein te beschikken
  • U betaalt het vastgestelde tarief.
 • Kosten

  Tarieven vergunningen per jaar

  2022

  Zone

  gebied

  dagen

  Groep 1

  Groep 2

  Groep 3

  Groep 4

  A2

  Hooisteeg-Oost

  Ma t/m Zo

  € 108,12

  € 434,88

  € 600

  n.v.t.

  B1

  Grotestraat

  Ma t/m Zo

  € 108,12

  € 434,88

  € 600

  n.v.t.

  Heulstraat Afgeschaft, wordt vervangen door abonnement Taxandriaplein 

  WEB/A1/IA1/ Winterdijk 

  Overige locaties

  Ma t/m Zo

  € 18,00

  € 18,00

  € 18,00

  n.v.t.

  2021

  Zone

  gebied

  dagen

  Groep 1

  Groep 2

  Groep 3

  Groep 4

  -

  Hooisteeg-Oost

  Ma t/m Zo

  € 106,56

  € 428,40

  € 235,08

  n.v.t.

  -

  Grotestraat

  Ma t/m Zo

  € 106,56

  € 428,40

  € 235,08

  n.v.t.

  Heulstraat Ma t/m Zo n.v.t. n.v.t. € 156,12 n.v.t.

  -

  Overige locaties

  Ma t/m Zo

  € 14,04

  € 14,04

  € 14,04

  n.v.t.

 • Achtergrond

  Algemeen
  Er worden in beginsel niet meer vergunningen uitgegeven dan er beschikbare plaatsen zijn. Indien belanghebbenden aangeven hiervan af te willen wijken en prijs stellen op meer dan één parkeervergunning per adres, staat het college hier niet onwelwillend tegenover. Afhankelijk van de aanwezige parkeercapaciteit zal in overleg met belanghebbenden worden bezien hoeveel parkeervergunningen per adres kunnen worden afgegeven. Hoewel er op enig moment geen sprake meer kan zijn van plaatsgarantie moeten vergunninghouders er op kunnen rekenen dat er op een redelijke afstand van de woning binnen een redelijke termijn een parkeerplaats beschikbaar komt.

  Het zonder (geldige) vergunning parkeren op een vergunninghouderplaats is strafbaar op basis van de Parkeerverordening Waalwijk 2010. Parkeervergunningen worden alleen uitgegeven in die gebieden die door het college zijn aangewezen als gebieden waar het parkeren zonder gebruikmaking van een parkeervergunning niet is toegestaan.

  Kenteken(s)
  Aan de vergunning worden maximaal 3 kentekens gekoppeld. De vergunning kan zodoende gebruikt worden voor het parkeren van meerdere auto's. U bepaalt zelf welk kenteken wanneer gebruikt wordt.

  Bewoners, bedrijven en werknemers
  Bewoners en bedrijven die zijn gevestigd in de schil komen in aanmerking voor een parkeervergunning indien het gebied waarvoor de vergunning is aangevraagd door het college is aangewezen als gebied waar het zonder gebruikmaking van een parkeervergunning verboden is te parkeren. Als aanvullende voorwaarde geldt dat zij niet kunnen beschikken over een parkeergelegenheid op eigen terrein. Bedrijven in de schil, die in aanmerking willen komen voor een parkeervergunning, dienen niet over parkeergelegenheid op eigen terrein te beschikken, maar wel ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. De voorwaarde van inschrijving bij de KvK is bedoeld om te voorkomen dat er "spontaan" bedrijven ontstaan ten behoeve van een parkeerkaart. De parkeerplaatsen rond het centrum zijn met name bedoeld voor de bewoners en niet zozeer voor de daar gevestigde bedrijven en hun personeel. Bedrijven welke zijn gevestigd in de schil en waarvan de noodzaak om ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel ontbreekt kunnen een beroep doen op artikel 6 van de Parkeerverordening Waalwijk 2010.

  Parkeren op eigen terrein
  Bewoners in de schil komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning indien men beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein. Onder parkeergelegenheid op eigen terrein wordt in het kader van deze beleidsregels verstaan: de potentiële mogelijkheid hebben een personenauto te kunnen parkeren op een andere dan openbare (parkeer)plaats. Om te bepalen of een garage, carport, tuin of oprit bruikbaar is als potentiële parkeerplaats worden de volgende maatstaven gehanteerd. De parkeergelegenheid moet bereikbaar zijn. Dat wil zeggen dat er in voorkomende gevallen een op-/afrit dient te zijn. Bovendien moet het fysiek mogelijk zijn daar een auto te parkeren met de volgende afmetingen: 1,77 x 4,70 meter (breedte x lengte). In deze maat past ongeveer 95% van de in Nederland verkochte personenauto’s en op deze maat zijn ook de afmetingen van een openbare parkeerplaats afgeleid. Het bezit van een grotere auto betekent niet dat men een parkeerkaart kan verkrijgen, de parkeergelegenheid is maatgevend. Dit wil dus zeggen dat als men beschikt over bijvoorbeeld een garage, volgens bovenstaande normen, men niet in aanmerking komt voor een parkeervergunning. Ongeacht of die garage daadwerkelijk gebruikt wordt voor het parkeren.

  Op het moment dat belanghebbenden er voor kiezen dat er meer dan één vergunning per adres wordt afgegeven komen ook die belanghebbenden, die wel een parkeergelegenheid op eigen terrein hebben, in aanmerking voor een parkeervergunning.

  Bezoekerskaarten
  In die gebieden die door het college zijn aangewezen als gebied waar uitsluitend met gebruikmaking van een parkeervergunning mag worden geparkeerd, worden ten behoeve van bezoekers van bewoners dagkaarten uitgegeven. De kosten bedragen € 13,99 per 20 dagkaarten. Deze kaarten zijn de gehele dag geldig.

  Vergunninghoudersplaatsen en de bijbehorende vergunningen gelden in principe 24 uur per dag gedurende 7 dagen in de week. Op die manier is er sprake van een continue plaatsgarantie, uitgezonderd daar waar belanghebbenden er voor hebben gekozen dat er meer dan één vergunning per adres wordt afgegeven. Of het wenselijk is vergunninghoudersplaatsen met een tijdvenster uit te rusten is afhankelijk van de specifieke situatie.

  Meer informatie over dit onderwerp is te verkrijgen via het telefoonnummer van P1, 088-1261420 of www.parkeerservicewaalwijk.nl

 • Tips

  Een parkeervergunning is iets anders dan een parkeerontheffing of een RVV-ontheffing. Met een parkeerontheffing kan worden geparkeerd in een gebied waar betaald parkeren van kracht is. Een RVV-ontheffing worden specifieke verboden (bijvoorbeeld een parkeerverbod of inrijverbod) buiten werking gesteld voor een voertuig.

  Bezoekerskaarten

  In die gebieden die door het college zijn aangewezen als gebied waar uitsluitend met gebruikmaking van een parkeervergunning mag worden geparkeerd, worden ten behoeve van bezoekers van bewoners dagkaarten uitgegeven. De kosten bedragen € 13,45 per 20 dagkaarten. Deze kaarten zijn de gehele dag geldig.

  Vergunninghoudersplaatsen en de bijbehorende vergunningen gelden in principe 24 uur per dag gedurende 7 dagen in de week. Op die manier is er sprake van een continue plaatsgarantie, uitgezonderd daar waar belanghebbenden er voor hebben gekozen dat er meer dan één vergunning per adres wordt afgegeven. Of het wenselijk is vergunninghoudersplaatsen met een tijdvenster uit te rusten is afhankelijk van de specifieke situatie.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook