Opvragen persoonsgegevens

 • Samenvatting

  De gemeente houdt persoonsgegevens bij over alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, justitie of de politie. Of met organisaties zoals pensioenfondsen en woningcorporaties.

  Welke gegevens er van u en uw minderjarige kinderen in de BRP staan, vindt u door in te loggen op MijnOverheid.

 • Voorwaarden

  Privacybescherming

  Of een instantie informatie krijgt, is afhankelijk van de wettelijke regelingen met betrekking tot de privacybescherming.

  Overheden

  De minister van Binnenlandse Zaken heeft geregeld dat een aantal (semi-)overheidsinstanties op geautomatiseerde wijze van persoonsinformatie wordt voorzien. Bv. de Belastingdienst, je zorgverzekeraar, SVB (Sociale Verzekerings Bank), politie.

  Bedrijven en particulieren

  Als bedrijven of particulieren om informatie vragen, speelt het privacyaspect een grotere rol. Op basis van de gemeentelijke privacyverordening is het voor deze informatievragers mogelijk om specifieke persoonsgegevens te krijgen.

   

  De gemeente bepaalt of u de gevraagde informatie krijgt:

  • U krijgt alleen informatie als u een persoonlijk, niet-commercieel belang hebt. De gemeente vraagt eerst toestemming aan de persoon waarvan u de gegevens vraagt.
  • U krijgt in principe alleen standaardgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, woonplaats of overlijdensdatum.
  • U krijgt geen informatie als de persoon om geheimhouding van zijn/haar persoonsgegevens heeft gevraagd.
 • Gang van zaken

  U vraagt de gegevens van een persoon op bij de gemeente. Geef daarbij aan waarvoor u de gegevens nodig hebt.

  Wijst de gemeente uw verzoek om informatie af? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Meenemen

  • uw geldig identiteitsbewijs
 • Tips

  Wie krijgt er informatie?

  De gemeente geeft niet aan iedereen informatie over personen. Dit hangt af van de organisatie of persoon die om de gegevens vraagt. Kijk hiervoor op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

  Overheidsinstellingen

  De gemeente is verplicht om informatie te geven aan bepaalde overheidsinstellingen. Dat zijn bijvoorbeeld andere gemeenten, de Belastingdienst, politie, justitie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

  Organisaties met een wettelijke taak

  De gemeente mag informatie geven aan organisaties of personen die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van wettelijke taken. Bijvoorbeeld aan advocaten en rechtbanken. De gemeente vraagt eerst toestemming als de persoon om wie het gaat geheimhouding heeft gevraagd.

  Organisaties met een publiek doel

  De gemeente mag informatie geven aan organisaties of personen die gegevens gebruiken voor een publiek doel. Bijvoorbeeld aan pensioenfondsen, woningbouwverenigingen en vakorganisaties. De gemeente geeft geen informatie als de persoon om wie het gaat geheimhouding heeft gevraagd.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook