Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Samenvatting

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

  U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

  Elk jaar krijgt u een aanslag van de gemeente. Daarin staat welke OZB u moet betalen. Ook staat in deze aanslag de getaxeerde waarde van uw pand vermeld.

  De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij koop en verkoop verrekent de notaris dit met de koper van de woning.

 • Voorwaarden

  De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van de onroerende zaak en de gemeentelijke tarieven.

  • Waarde van de onroerende zaak: De gemeente taxeert elk jaar woningen en andere onroerende zaken. De getaxeerde waarde geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd.
  • Gemeentelijke tarieven: De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de OZB, naar een percentage van de WOZ-waarde. De gemeenteraad stelt jaarlijks het percentage vast. De tarieven variĆ«ren per gemeente. Het is dus mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen, terwijl de waarde van hun pand even hoog is als de waarde van uw pand.

  Uitzondering op heffing OZB

  De gemeente heft OZB niet over alle onroerende zaken. Zo hoeft er geen OZB betaald te worden over onder andere openbare wegen, kerken en landbouwgrond.

 • Gang van zaken

  Als u het niet eens bent met uw aanslagen/of WOZ-beschikking,  bel ons dan eerst op telefoonnummer 0416-683 456.

  Wilt u toch bezwaar maken?

  Dit kunt u als burger eenvoudig doen op uw persoonlijke internetpagina onder het kopje Mijn Belastingen.

  Liever op papier?

  Stuur dan een gemotiveerd bezwaarschrift (voldoende gefrankeerd) naar:

  Gemeente Waalwijk
  t.a.v. de Heffingsambtenaar
  Postbus 10150
  5140 GB Waalwijk

  Deze brief moet in het Nederlands geschreven worden.

  Denkt u eraan de volgende zaken te vermelden:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Aanslagnummer
  • De datum
  • Reden(en) voor bezwaar
  • Uw handtekening

   U heeft tot zes weken na de dagtekening van de aanslag de tijd om uw bezwaar in te dienen.

 • Kosten

 • Achtergrond

  Banknummer

  U dient de verschuldigde bedragen over te schrijven op of voor de bovengenoemde vervaldag(en).
  Het bankrekeningnummer van de gemeente Waalwijk is NL70BNGH0285077244.
  Noem altijd het volledige aanslagnummer bij de overboeking.

  Incassant ID

  Dit zullen wij doen onder vermelding van ons incassant ID NL33ZZZ172780060000.

 • Tips

  OZB moet ook betaald worden over onroerende zaken die (nog) in aanbouw zijn. Voor de belastingheffing is het verder niet van belang of u ook op een ander adres voor hetzelfde belastingjaar een aanslag OZB krijgt opgelegd.

  Ook woonarken en woonwagens kunnen als onroerende zaak worden aangemerkt, als ze niet of zelden worden verplaatst.

   

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Afspraak maken

  Afspraak maken 

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, bieden wij u de mogelijkheid met ons een afspraak te maken. Op deze manier kunnen wij u bij binnenkomst direct helpen.

  Wilt u liever telefonisch een afspraak maken? Belt u dan naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Wilt u liever binnenlopen zonder afspraak? Dat kan op een aantal dagdelen. Bekijkt u hiervoor de openingstijden. Houdt u er wel rekening mee dat u dan langere wachttijden heeft. 

 • Zie ook