Olietanks in particuliere grond verwijderen

 • Samenvatting

  Als in uw tuin een brandstoftank begraven ligt die u niet meer gebruikt, dan moet u deze tank laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Lukt dat niet door de ligging van de tank, dan kunt u volstaan met het reinigen en afvullen van de tank. Er is altijd een bodemonderzoek nodig ..

 • Voorwaarden

  • Iedere tankeigenaar moet de aanwezigheid van een tank in de tuin melden bij de gemeente.
  • Een huurder van een huis moet de vondst van een tank doorgeven aan de verhuurder. Die is vervolgens verantwoordelijk voor het laten verwijderen van de olietank.
  • In principe moet een tank verwijderd worden. Alleen als dit echt niet mogelijk is, kan de tank blijven liggen. Dan moet hij onklaar gemaakt worden door een Kiwa-erkend bedrijf. Dit is geregeld in het Activiteitenbesluit. Dit Besluit geldt vanaf 1 januari 2008 en heeft de "BOOT-regeling" (Besluit Opslaan Ondergrondse tanks) vervangen.
  • Als de bodem vervuild is als gevolg van lekkage van de tank, moet de eigenaar deze vervuiling saneren en de kosten hiervan betalen.
  • De verwijderingsplicht geldt niet voor tanks die door een zogenaamd Kiwa-erkend bedrijf vóór 1 januari 1999 zijn gesaneerd (schoongemaakt). De verwijderingsplicht geldt ook niet voor tanks die vóór 1 maart 1993 zijn gesaneerd. Toch kan de gemeente de eigenaar verplichten aanvullende maatregelen te nemen. Vroeger werden tanks namelijk niet altijd even grondig gesaneerd.
  •  De huiseigenaar die zijn huis verkoopt, is verplicht in het koopcontract te vermelden dat er een olietank in de tuin ligt. Het maakt daarbij niet uit of de olietank nog in gebruik is of niet. Is de olietank niet gesaneerd, dan moet de tank vóór overdracht van de woning verwijderd worden door een Kiwa-erkend bedrijf. Het saneringscertificaat overhandigt de verkoper bij overdracht van het huis aan de koper. Is de verkoper van het bestaan van een ongesaneerde olietank op de hoogte en zegt hij daar niets over, dan loopt hij het risico dat de koper hem later voor de schade aansprakelijk stelt.
 • Gang van zaken

  U moet bij de gemeente melden dat u een olietank heeft aangetroffen.

  Onderhoud van de olietanks die nog in gebruik zijn

  Als eigenaar van een tank die in gebruik is bent u verplicht uw tank jaarlijks te laten keuren. Ook moet u zich verzekeren tegen de gevolgen van eventuele bodemvervuiling. Het onderhoud moet gebeuren door een erkend bedrijf.

  Verwijderen van de olietank

  Bij verwijdering moet u de tank en leidingen laten uitgraven, schoonmaken en weghalen. U moet het gat op laten vullen met schoon zand. Het verwijderen van de olietank moet uitgevoerd worden door een erkend bedrijf (Kwalibo: Kwaliteits Borging In het Bodembeheer).  Het verwij

  Na de sanering ontvangt u een tanksaneringscertificaat van het bedrijf. U dient deze kenbaar te maken bij de gemeente.

 • Meenemen

  • Het tanksaneringscertificaat van het bedrijf dat de sanering heeft uitgevoerd.
  • Eventueel bodemonderzoek.
 • Tips

  Hoe vindt u een olietank in uw tuin?

  • U vindt mogelijk aanwijzingen in uw tuin: een putdeksel, een koperen dop, een ontluchtingspijp of vreemde verzakkingen. Prik met een metalen staaf in uw tuin in de grond in de buurt van de kelder of de kruipruimte. Olietanks liggen nooit meer dan een meter diep. Eventueel kunt u een metaaldetector gebruiken.
  • In de kelder of de kruipruimte wijst een loze leiding op olieaanvoer. Oude olieleidingen zijn makkelijk te herkennen: ze zijn minimaal 2 keer zo dik als gasleidingen en hebben een doorsnede van circa 6 centimeter. Dichtgemaakte gaatjes in de muur zijn een aanwijzing dat er vroeger leidingen hebben gelopen.
  • Vraag uw buren of de vroegere bewoners of zij weten van het bestaan van een tank.
  • Oliehandelaren in uw gemeente zijn een bron van informatie; zij weten in de meeste gevallen welke huizen vroeger oliestook hadden.
  • Het verzwijgen van een tank heeft geen zin; uiteindelijk komt de aanwezigheid altijd boven water. Hoe langer dat duurt, hoe groter de kans op ernstige bodemverontreiniging en bijbehorende saneringskosten.


  Kiwa-certificaat

  Voor een afdoende gesaneerde olietank moet een Kiwa-saneringscertificaat beschikbaar zijn. Alleen erkende saneringsbedrijven leveren een dergelijk certificaat. Tanks die geen certificaat hebben, moeten opnieuw gesaneerd worden door een Kiwa-erkend bedrijf. Kiwa is een keuringsinstituut voor onder andere rioleringen, ondergronds tanks en waterleidingen. Door deze erkenningsregeling hebt u de garantie dat u geen problemen met uw olietank krijgt. Is uw tank door een Kiwa-erkend bedrijf gesaneerd, dan kan hij gewoon blijven liggen.

  Kosten

  Het verwijderen van een olietank kost minimaal € 1.000. U bent vrij welke gecertificeerd bedrijf u kiest om de tank te laten verwijderen.  Bij dit bedrag is geen rekening gehouden met de kosten van eventuele bodemsanering, ligging van het pand en bereikbaarheid van de tank. Offertes kunt u bij Kiwa-saneringsbedrijven aanvragen. De adressen van deze bedrijven vindt u op www.kiwa.nl.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook