Monument, subsidie

 • Samenvatting

  Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

  Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen voor het noodzakelijke onderhoud aan het monument. Deze subsidie is 6 jaar lang geldig. U vraagt de subsidie aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

  Let op: Eigenaren van rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen vanaf 1 februari 2018 tot en met 31 maart 2018 instandhoudingssubsidie aanvragen bij het Rijk. Er is in totaal 75,9 miljoen beschikbaar waarvan eenmalig 20 miljoen voor grote gebouwde monumenten.


  Subsdieregeling verwijderen asbestdaken (ook voor cultuurhistorische waardevolle panden)

  Veel cultuurhistorisch waardevolle panden hebben nog asbestdaken. Vanaf 4 januari 2016 bestaat er een subsidieregeling van het rijk die het verwijderen van asbestdaken wil bevorderen. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. 

  Deze subsidieregeling is er voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. Er is nog  € 6,7 miljoen euro binnen deze regeling beschikbaar. De subsidie bedraag € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,- per adres. Het is niet togestaan asbest te verwijderen zonder dat er een inventarisatie is uitgevoerd. Zowel de inventarisatie als de daadwerkelijke verwijdering van het asbestdak moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Meer informatie vindt u op de website van Rijkdienst voor Ondernemend Nederland

 • Voorwaarden

  Rijks- en gemeentelijke monumenten

  In Nederland kennen wij twee soorten monumenten, namelijk:

  • Rijksmonumenten zijn gebouwen van minimaal 50 jaar oud die landelijk gezien een bepaalde cultuurhistorische, architectuurhistorische en/of stedenbouwkundige waarde vertegenwoordigen.
  • Gemeentelijke monumenten hebben meer een lokale betekenis. De taak van de gemeente respectievelijk de monumentencommissie is het beoordelen van gebouwen en het verlenen van vergunningen en subsidie voor onderhoud van deze gebouwen.
 • Gang van zaken

  Gemeentelijke monumenten

  Om in aanmerking te komen voor een monumentensubsidie voor onderhoud aan een gemeentelijk monument kunt u bij de gemeente een aanvraagformulier verkrijgen. Dit formulier stuurt u volledig ingevuld samen met de gevraagde bewijsstukken naar de gemeente.

  Als u de subsidieaanvraag heeft ingediend dient u met behulp van een formulier de werkzaamheden aan het monument gereed te melden. Op dit formulier dient u ook de facturen bij te voegen.

  De Erfgoedverordening 2011 bevat de subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten. De instandhouding van een pand staat voorop. Dus er wordt subsidie gegeven op dakherstel, voegwerk, timmerwerk etc. Niet op schilderwerk en bijv. nieuwe toevoegingen als een keuken.

  Rijksmonumenten

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is verantwoordelijk voor de beoordeling en de verdeling van aanvragen voor een subsidie voor werkzaamheden aan rijksmonumenten. De gemeente kan in de subsidieverlening een adviserende rol richting ministerie spelen. Eigenaren van rijksmonumenten in de categorie woningen en boerderijen zonder agrarische functie, die fiscaal relevant zijn, kunnen via de Belastingdienst (bureau Monumentenpanden te Amersfoort) en het Nationaal Restauratie Fonds in aanmerking komen voor een laagrentende lening.

  Wilt u een monumentensubsidie krijgen voor onderhoud van een rijksmonument? Vul het hiervoor bestemde aanvraagformulier van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in.


   

 • Meenemen

  Gemeentelijk monument

  In het aanvraagformulier staat precies wat u bij moet voegen. Ook op het gereedmeldingsformulier (wanneer de werkzaamheden aan het monument klaar zijn) staat wat u bij moet voegen

  Rijksmonument

  Als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen. Dit pip moet:

  • gebaseerd zijn op een bouwkundig inspectierapport (niet ouder dan 2 jaar en bijvoorbeeld opgesteld door een architect of monumentenwacht)
  • een overzicht geven van de voorgenomen werkzaamheden
  • de beoogde resultaten beschrijven (bestek, besteksparagraaf of werkomschrijving)
  • een meerjarenplan voor de werkzaamheden bevatten
  •  een meerjarenbegroting bevatten
 • Achtergrond

  Nationaal Restauratiefonds

  Als u een gemeentelijk monument wilt restaureren, kunt u ook de Cultuurfonds-hypotheek aanvragen. Dit is een laagrentende hypotheek om de kosten voor restauratie of onderhoud (deels) te financieren. 
  Als eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal beschermd monument kunt u een restauratie mogelijk via een Regionale Restauratiefonds-hypotheek financieren.
  Een groeiend aantal gemeenten, provincies en andere samenwerkingspartners kent een Regionaal Restauratiefonds voor gemeentelijke monumenten. Of er in uw regio een fonds actief is, en aan welke voorwaarden u dan moet voldoen,  kunt u vinden op de site van het restauratiefonds.  

  Belastingdienst

  De Belastingdienst heeft een aparte afdeling voor rijksmonumenten. Klik hier voor meer informatie en contactgegevens.

 • Tips

  Let op! Hou er rekening mee dat u als eigenaar van een monument niet zonder meer alle veranderingen aan uw monument kunt doorvoeren. Ook bent u verplicht onderhoudswerkzaamheden te verrichten als dit voor het behoud van het monument nodig is.

  Het restaureren, maar ook het onderhouden van een monument is specialistisch werk. Ga daarom met een deskundige architect of aannemer in zee.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Documenten

 • Zie ook