Monument aanwijzen

 • Samenvatting

  Soms kan een woning of bouwwerk de status van monument verkrijgen. Bij de gemeente kunt u een verzoek indienen voor aanwijzing van uw pand als monument.

  Interactieve kaart huidige gemeentelijke- en rijksmonumenten
  U kunt op de interactieve kaart de huidige gemeentelijke- en rijksmonumenten bekijken.

 • Voorwaarden

  Bij de beoordeling van een pand of bouwwerk als beschermd monument let de gemeente op de architectonische waarde in historisch verband. Dit betekent dat de bouwstijl van het pand typerend is voor een bepaalde periode of zeldzaamheid. Ook wordt gekeken naar de lokale historische waarde (er hebben bijvoorbeeld beroemde mensen gewoond), naar typische kenmerken voor de regio en naar de cultuurhistorische waarde van het pand.

 • Gang van zaken

  Interactieve kaart huidige gemeentelijke- en rijksmonumenten
  U kunt op de interactieve kaart de huidige gemeentelijke- en rijksmonumenten bekijken.


  Een woning of ander bouwwerk kan op verzoek of door de gemeente zelf op de monumentenlijst worden geplaatst. Hiervoor is een schriftelijk gemotiveerd verzoek noodzakelijk, gericht aan burgemeester en wethouders met een uitleg waarom plaatsing op de monumentenlijst gerechtvaardigd is. Het verzoek wordt dan voor advies voorgelegd aan de commissie.

  In het verzoek dienen de onderstaande gegevens te worden opgenomen:

  • de architect;
  • de bouwstijl;
  • het bouwjaar;
  • archeologische vondsten;
  • belangrijke voormalige bewoners;
  • belangrijke historische gebeurtenissen die in of rond uw pand hebben plaatsgevonden.
 • Tips

  Let op! Wilt u niet dat uw woning als gemeentelijk beschermd monument wordt aangewezen? Dien dan een bezwaar in bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na bekendmaking van de aanwijzing.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook