Koninklijke Erepenning

 • Samenvatting

  Een Koninklijke Erepenning is een onderscheiding voor verenigingen en instellingen. De erepenning kan worden uitgereikt bij de viering van een bijzonder jubileum van een vereniging of instelling. Dien hiervoor een verzoek in bij de gemeente. Zijne Majesteit de Koning kent de Koninklijke Erepenning toe.

 • Voorwaarden

  Alleen een vereniging of instelling die minimaal 50 jaar bestaat kan een Koninklijke Erepenning krijgen. De erepenning wordt uitgereikt bij de viering van het 50-jarig bestaan of bij een volgend meervoud van 25 jaar (bijvoorbeeld bij het 75- of 100-jarig bestaan). In zeer bijzondere gevallen is op deze regel een uitzondering mogelijk. Een bond of overkoepelende organisatie van verenigingen of instellingen kan de Koninklijke Erepenning niet krijgen.

  De belangrijkste andere voorwaarden zijn de volgende:

  • De vereniging of instelling houdt zich bezig met filantropische, wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke of sportieve activiteiten.
  • De doelstelling van de vereniging of instelling is niet de verbreiding van politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen.
  • De vereniging of instelling geniet aanzien wat betreft aard, omvang en soliditeit en neemt onder soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen een algemeen erkende plaats in. Ook heeft de vereniging of instelling zich bijzonder onderscheiden op het gebied van haar activiteiten.
  • Zowel de vereniging of instelling als de bestuursleden staan te goeder naam en faam bekend.
 • Gang van zaken

  Dien een verzoek in bij gemeente waar de vereniging of instelling statutair is gevestigd. Leg duidelijk uit waarom u vindt dat uw vereniging of instelling de erepenning verdient. Geef in uw verzoek ook informatie over de ontstaansgeschiedenis, het doel van de vereniging en de soort activiteiten.

  Dien uw verzoek minimaal 6 maanden voor de gewenste datum van uitreiking in. U krijgt vanzelf bericht of de Koninklijke Erepenning wordt toegekend.

  Dit verzoek kunt u sturen naar kabinetszaken@waalwijk.nl

 • Meenemen

  Voeg bij uw verzoek de volgende bijlagen:

  • authentiek bewijs van oprichting
  • statuten
  • actueel overzicht van de financiën
  • ledenlijst
  • overzicht bestuurssamenstelling
  • overzicht van ontplooide activiteiten in de afgelopen jaren
 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook