Klacht indienen

 • Samenvatting

  Als u ontevreden bent over een gedraging van een medewerker of bestuurder van de gemeente, kunt u daarover een klacht indienen bij het verantwoordelijke bestuursorgaan (Als u niet weet welk orgaan verantwoordelijk is, richt dan uw klacht aan het College van burgemeester en wethouders: uw klacht wordt altijd doorgestuurd naar het juiste orgaan). Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en de Klachtenregeling Waalwijk zijn van toepassing.

  U moet altijd eerst bij de gemeente zelf een klacht indienen.

  Als u erover denkt om een klacht in te dienen, is het verstandig eerst even telefonisch contact op te nemen met één van de klachtencoördinatoren van de gemeente, via het algemene nummer van onze gemeente 0416-683456. Deze kan u verder helpen, en wellicht kan uw klacht snel en simpel op informele wijze worden opgelost.

  U kunt zelf een brief sturen naar de gemeente of gebruik maken van ons formulier.

  Klacht online indienen

  Voorbeelden van gedragingen waar u een klacht over kunt indienen zijn:
  • geen antwoord krijgen op een vraag.
  • niet teruggebeld worden.
  • onbehoorlijk behandeld worden.

  U kunt geen klacht indienen over:
  • de inhoud van een besluit: hiertegen kunt u wel bezwaar maken (zie bezwaar en beroep). 
  • de toestand van de weg, defecte lantaarnpalen, etc. Kijk voor informatie over dit soort zaken hier
  • schade die u heeft geleden door het handelen of nalaten van (een medewerker van) de gemeente: hiervoor kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

  Als u niet tevreden bent over het antwoord over uw klacht, kunt u dit voorleggen aan de Ombudscommissie Waalwijk.

  Voor geïnteresseerden is het klachtenjaarverslag 2019 beschikbaar.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Documenten

 • Zie ook