Klacht indienen

 • Samenvatting

  Als u ontevreden bent over een gedraging van een medewerker of bestuurder van de gemeente, kunt u daarover een klacht indienen bij het verantwoordelijke bestuursorgaan (Als u niet weet welk orgaan verantwoordelijk is, richt dan uw klacht aan het College van burgemeester en wethouders: uw klacht wordt altijd doorgestuurd naar het juiste orgaan). Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en de Klachtenregeling Waalwijk zijn van toepassing.

  U moet altijd eerst bij de gemeente zelf een klacht indienen.

  Als u erover denkt om een klacht in te dienen, is het verstandig eerst even telefonisch contact op te nemen met één van de klachtencoördinatoren van de gemeente. Deze kan u verder helpen, en wellicht kan uw klacht snel en simpel op informele wijze worden opgelost.

  U kunt zelf een brief sturen naar de gemeente of gebruik maken van ons formulier.

  Klacht online indienen

  Voorbeelden van gedragingen waar u een klacht over kunt indienen zijn:
  • geen antwoord krijgen op een vraag.
  • niet teruggebeld worden.
  • onbehoorlijk behandeld worden.

  U kunt geen klacht indienen over:
  • de inhoud van een besluit: hiertegen kunt u wel bezwaar maken (zie bezwaar en beroep). 
  • de toestand van de weg, defecte lantaarnpalen, etc. Kijk voor informatie over dit soort zaken hier
  • schade die u heeft geleden door het handelen of nalaten van (een medewerker van) de gemeente: hiervoor kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

  Als u niet tevreden bent over het antwoord over uw klacht, kunt u dit voorleggen aan de Ombudscommissie Waalwijk.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook