Kind erkennen vóór de geboorte

 • Samenvatting

  U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Dit kunt u al voor de geboorte doen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

  Erkenning niet nodig

  U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

  • huwelijk met de moeder
  • geregistreerd partnerschap met de moeder

  Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

  Ouderlijk gezag

  Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

 • Voorwaarden

  Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

  U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder gelden de volgende regels:

  • Het kind heeft nog geen juridische vader.
  • Heeft een kind al 2 ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend.
  • Staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter.
  • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen.
  • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.
 • Gang van zaken

  • Allereerst moet de moeder toestemming geven voor de erkenning.
  • Ga naar de gemeente om uw nog ongeboren kind te erkennen.
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert uw persoonsgegevens en burgerlijke staat. Staat u of de aanstaande moeder niet ingeschreven bij de gemeente waar het kind wordt erkend? Dan moeten uw of haar gegevens eerst worden gecontroleerd bij de gemeente waar u of de moeder staan ingeschreven.
  • Daarna maakt de ambtenaar een zogenaamde ‘akte van erkenning van een ongeboren vrucht’ op.
  • Als de aanstaande moeder aanwezig is bij de erkenning, tekent u beiden de erkenningsakte. Hiermee geeft de aanstaande moeder toestemming voor de erkenning. Is de moeder niet aanwezig, dan moet zij toestemming geven door middel van een ondertekende verklaring. U neemt deze verklaring mee bij de erkenning.
  • Als het om het eerste kindje uit een relatie gaat en u kiest voor de naam van de erkenner dan moet er naamskeuze worden gedaan bij de erkenning. In dat geval moet de moeder aanwezig zijn bij het ondertekenen van de akte.
  • Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. Daarmee bent u de juridische vader van het kind.

  Keuze achternaam eerste kind
   

  Wilt u tijdens de erkenning gelijk de achternaam van uw kind kiezen? Dan moeten u en uw partner samen naar de burgerlijke stand.

  Erkent u uw voor de geboorte en is dit het eerste kind van u en de moeder? U kunt dan als ouders kiezen welke achternaam (geslachtsnaam) het kind krijgt. U moet de achternaam dan tegelijk met de erkenning kiezen. Maakt u als ouders geen keuze? Het kind krijgt dan automatisch de achternaam van de moeder.

  Let op! Wilt u voor een eerste kind de achternaam kiezen? De moeder moet dan persoonlijk aanwezig zijn bij de aangifte. Schriftelijke toestemming is dan niet voldoende. 

  Afschrift erkenningsakte

  Na de erkenning krijgt u een afschrift van de erkenningsakte mee die u bij de aangifte van de geboorte van het kind mee moet nemen naar de gemeente.

 • Meenemen

  Gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder

  Gaat de moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • schriftelijke toestemming van de moeder,
  • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming
  • kopie geldig identiteitsbewijs moeder

  Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook het volgende mee:

  • een buitenlands bewijs dat u niet getrouwd bent
 • Kosten

  Tarief 2021

  Nadat de erkenningsakte is opgemaakt, kunt u direct een afschrift van deze akte meekrijgen. Deze heeft u nodig bij de geboorteaangifte.

  De kosten van dit afschrift zijn € 14,00.

 • Achtergrond

 • Tips

  Keuze achternaam eerste kind

  Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de erkenner.

  • Wilt u dat het eerste kind de naam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar de gemeente, schriftelijke toestemming van de moeder is niet voldoende.
  • Kiest u niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.
 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Afspraak maken

  Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat u voor dit product of deze dienst vooraf een afspraak met ons maakt.

  Belt u voor het maken van een afspraak naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Bekijkt u vooraf de openingstijden 

 • Zie ook