Kamerverhuur

 • Samenvatting

  Wilt u kamers in uw pand verhuren? Of wilt u uw woning verbouwen tot meerdere zelfstandige woningen? Of wilt u een deel van uw woning voor een andere functie dan wonen gaan gebruiken? Dan heeft u een omzettingsvergunning nodig. Een omzettingsvergunning mag enkel worden aangevraagd door de eigenaar van een pand.

  Verhuurt u uw woning aan één hoofdhuurder die de woning doorverhuurt, dan bent u als eigenaar ook verplicht een omzettingsvergunning aan te vragen.

  U moet de vergunning hebben voordat u de verhuur start. In sommige gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning (voor bijvoorbeeld bouwen en / of strijdig gebruik) nodig voor uw activiteiten.

  Omzettingsvergunning online aanvragen

  Zie ook

  Omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning strijdig gebruik

 • Gang van zaken

  Vergunning aanvragen

  • Vul het aanvraagformulier volledig in.
  • Stuur het aanvraagformulier met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
  • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  De gemeente Waalwijk heeft Bibob-beleid waarin wordt aangegeven hoe het gemeentebestuur de Wet Bibob toepast. Vraagt u een omzettingsvergunning aan? Dan zal er standaard een Bibob-toets worden uitgevoerd. Het niet aanleveren van een volledig ingevulde vragenlijst Bibob kan er toe leiden dat uw aanvraag buiten behandeling wordt gesteld.

  Aanvullende voorwaarden

  De gemeente kan aan de omzettingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals benoemd in artikel 4 van de Huisvestingsverordening Waalwijk 2018 – 2021, 2e wijziging.

  Weigering

  In sommige gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een aanvraag weigeren. De weigeringsgronden worden benoemd in artikel 5 van de Huisvestingsverordening Waalwijk 2018 – 2021, 2e wijziging.

 • Meenemen

  Voeg bij het aanvraagformulier in ieder geval de volgende gegevens:

  • Plattegronden en dwarsdoorsneden van de bestaande en nieuwe situatie op schaal.
  • Een beschrijving van de staat van onderhoud van het betreffende pand.
  • De aanwezigheid en het gebruiksoppervlak van een gemeenschappelijke berging / stallingsruimte voor fietsen en afvalcontainers.
  • Gegevens en toelichting van de beoogde situatie:
   • De bestemming
   • Bouwtekeningen / omgevingsvergunning
   • Aantal toekomstige bewoners

  Voor het aanvragen van een omzettingsvergunning dient u een ingevulde vragenlijst Bibob in te leveren. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente.

 • Kosten

 • Achtergrond

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omzettingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Documenten

 • Zie ook