Huisverbod bij huiselijk geweld

 • Samenvatting

  Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? De pleger van huiselijk geweld kan een tijdelijk huisverbod krijgen. Dit betekent dat deze persoon 10 dagen lang niet in zijn of haar woning mag komen. Ook mag deze persoon geen contact meer hebben met de partner of kinderen. Het verbod kan worden verlengd en duurt maximaal 28 dagen. Het huisverbod zorgt voor een afkoelingsperiode waarin hulpverlening op gang kan komen.

 • Voorwaarden

  De burgemeester kan een huisverbod opleggen aan de meerderjarige persoon die huiselijk geweld pleegt of die voor een ernstige dreiging van huiselijk geweld zorgt.

  Het huisverbod houdt in dat de pleger van huiselijk geweld:

  • direct de woning moet verlaten;
  • geen contact mag opnemen met de personen in het huishouden, zoals de partner en kinderen;
  • niet in het huis of in de buurt van het huis mag komen;
  • aan de burgemeester moet laten weten hoe en waar hij te bereiken is tijdens het huisverbod.
 • Gang van zaken

  Opleggen tijdelijk huisverbod

  Slachtoffers, getuigen, buren, vrienden, familie kunnen huiselijk geweld melden bij de politie of daarvan aangifte doen, bij spoed 112 en anders via 0900-8844. De volgende stappen worden gevolgd bij het opleggen van een huisverbod:

  • De politie beoordeelt de situatie op de plek waar het huiselijk geweld heeft plaatsgevonden;
  • Op grond van de feiten en omstandigheden legt de burgemeester een huisverbod op aan de pleger van huiselijk geweld. In sommige gevallen voert een hulpofficier van justitie deze bevoegdheid uit;
  • Het huisverbod geldt voor 10 dagen;
  • In de 10 dagen wordt hulpverlening opgestart voor alle betrokkenen;
  • Na 10 dagen verlengt de burgemeester het huisverbod met maximaal 18 dagen, tot in totaal 28 dagen, als de dreiging van huiselijk geweld nog steeds bestaat;
  • Tegen het huisverbod is beroep mogelijk bij de rechtbank.

  Een uithuisgeplaatste die zich niet aan het huisverbod houdt, kan maximaal 2 jaar gevangenisstraf krijgen of een taakstraf.

  Intrekking huisverbod

  De burgemeester kan het huisverbod op elk moment intrekken. Redenen voor intrekking kunnen zijn:

  • De dreiging voor het slachtoffer is verdwenen.
  •  De uithuisgeplaatste heeft een aanbod tot hulpverlening aanvaard.
 • Achtergrond

  Huiselijk geweld

  Huiselijk geweld komt in vele vormen voor, zoals slaan, schoppen en andere vormen van lichamelijk geweld. Maar ook kindermishandeling, seksueel misbruik, uitbuiting, verwaarlozing, belaging en bedreiging (stalking) zijn vormen van huiselijk geweld. Net als eergerelateerd geweld.

  Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dit kan bijvoorbeeld de (ex-)partner, een gezins- of familielid of een huisvriend zijn.

 • Tips

  Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) geeft slachtoffers en andere betrokkenen bij huiselijk geweld informatie en advies over te nemen stappen om het geweld te doen stoppen. Inmiddels zijn er 41 lokale steunpunten in het land. Op de website van SHG kunt u zoeken naar een steunpunt bij u in de buurt.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook