Huisnummer aanvragen of veranderen

 • Samenvatting

  De gemeente moet elk gebouw een nummer geven. Hebt u een nieuwbouwhuis gekocht of gehuurd en weet u niet wat uw huisnummer is? Dan vraagt u dit op bij de gemeente. Dit doet u ook als u een extra huisnummer nodig hebt, omdat u uw woning splitst.

  Als u woningen of bedrijven gaat samenvoegen, doet u bij de gemeente een verzoek tot het laten vervallen van de huisnummering.

  Als er ook een omgevingsvergunning nodig is voor de splitsing of vervangende nieuwbouw, is het toekennen van een nummeraanduiding hieraan gekoppeld. Bij een omgevingsvergunning waarbij sprake is van samenvoeging, zal een nummeraanduiding komen te vervallen.

 • Voorwaarden

  De gemeente moet elk verblijfsobject nummeren en namen vaststellen voor nieuwe straten, pleinen en andere delen van de openbare ruimte. Verblijfsobjecten zijn bijvoorbeeld: huizen, bedrijfspanden, winkels, kerken en elektriciteitshuisjes.

  Heett u een (extra) huisnummer nodig, omdat u een woning gaat (ver)bouwen of splitsen? Dan is het toekennen van een huisnummer gekoppeld aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Bij het samenvoegen van woningen of bedrijven, is de intrekking van een huisnummer ook gekoppeld aan de aanvraag om een omgevingsvergunning.

   

 • Gang van zaken

  U kunt uw huisnummer, of het laten vervallen van een huisnummer, aanvragen bij de gemeente. U hoeft dit niet apart aan te vragen als u al een omgevingsvergunning hebt aangevraagd.

   

 • Meenemen

  Bij het aanvragen van extra huisnummer(s), of het indienen van een verzoek tot het laten vervallen van huisnummer(s) zonder dat u ook een omgevingsvergunning aanvraagt, is het nodig dat u een duidelijke plattegrondtekening indient. Op deze tekening moet u aangeven hoe de woning of het bedrijf wordt gesplitst of samengevoegd, waar de diverse delen hun ingang hebben en wat de gebruiksoppervlakte is van de diverse (samen te voegen) delen.

 • Kosten

  Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen of wijzigen van een huisnummer.
   

 • Wetgeving

 • Formulieren

  Wilt u een nieuw huisnummer aanvragen of een verzoek doen tot het laten vervallen van een huisnummer? Stuur dan een briefje met hierin uw naam, BSN nummer, het adres waarop de aanvraag betrekking heeft en de gegevens zoals gevraagd bij het tabblad Meenemen.

 • Contact

  0416-683456

  info@waalwijk.nl

  Openingstijden

 • Zie ook