Grond kopen, huren of pachten

 • Samenvatting

  Soms heeft de gemeente grond beschikbaar waarop gebouwd mag worden. U kunt dan  een bouwkavel kopen voor de bouw van een eigen woning.  

 • Voorwaarden

  Het recht om op het perceel te bouwen, moet zowel privaat- als publiekrechtelijk vastliggen.

  Publiekrechtelijk ligt vast dat er op de grond gebouwd mag worden als het bestemmingsplan dit toestaat én als er een omgevingsvergunning is voor het perceel. Om privaatrechtelijk op de grond te bouwen moet u het volle eigendom hebben.

 • Gang van zaken

  Door aankoop kunt u een bouwkavel verkrijgen. De verkoper bepaalt op welke wijze de kavel wordt verkocht. Is de verkoper de gemeente dan kan de gemeente ervoor kiezen de kavels te verkopen door bijvoorbeeld inschrijving of het hanteren van een vaste meter-/kavelprijs.

  Mogelijkheden tot verkoop worden bekend gemaakt via de website van de gemeente Waalwijk of door publicatie in de Maasroute. Voor beschikbare kavels wordt verwezen naar onze website onder het kopje projecten.

 • Meenemen

  Dit hangt af van de wijze van verkoop. Wilt u een kavel kopen, dan is het verstandig om bij de gemeente te informeren naar de bestemming en, als de gemeente de verkoper is, naar de wijze van verkoop. Bij het Kadaster in uw regio kunt u informeren naar eventuele belemmeringen. 

 • Kosten

  De verwerving van een bouwkavel brengt kosten met zich mee (is afhankelijk van de grootte, de ligging, de bestemming, etc)

 • Achtergrond

  Erfdienstbaarheid

  Een privaatrechtelijke beperking kan een eerder gevestigde erfdienstbaarheid zijn. Een voorbeeld hiervan is het recht van derden om een gedeelte van het perceel te gebruiken als weg.

  Overige aandachtspunten

  •  Van belang is dat u nagaat of er door de aanwezigheid van kabels en leidingen belemmeringen in het perceel (zijn) ontstaan. Ook moet u uitzoeken of het bestemmingsplan belemmeringen oplevert. Voor aankoop van een perceel kunt u zich over deze punten laten informeren bij het Kadaster en de gemeente.
 • Wetgeving

 • Contact

  0416-683456

  info@waalwijk.nl

  Openingstijden

 • Afspraak maken

  Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat u voor dit product of deze dienst vooraf een afspraak met ons maakt.

  Belt u voor het maken van een afspraak naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Bekijkt u vooraf de openingstijden 

 • Zie ook