Grafsteen of gedenkteken plaatsen

 • Samenvatting

  Wanneer u een grafsteen of gedenkplaat bij een graf wilt plaatsen, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. De aanvraag voor een vergunning gedenktekens wordt meestal ingediend door een begrafenisondernemer.
  U kunt dit als nabestaande ook zelf doen.

 • Voorwaarden

  Indien u als nabestaande zelf een grafteken wil plaatsen moet dit wel voldoen aan enkele voorschriften deze kunt u hier bekijken.

  Gedenktekens plaatsen na een begrafenis

  Plaatsen van gedenktekens gebeurt meestal na een begrafenis. Op het moment dat u een grafsteen of gedenkplaat wilt plaatsen vraagt u dit aan bij de gemeente. Een gedenkteken kan ook geplaatst worden als onderdeel van de begraafprocedure na het overlijden van een naaste. De steenhouwer vraagt over het algemeen de vergunning aan en volgt de procedure.

  Voor het plaatsen van gedenktekens gelden bepaalde voorwaarden. De meeste steenhouwers en begrafenisondernemers zijn hiervan op de hoogte.

  Gedenktekens plaatsen in het openbaar

  Wilt u een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld herdenken op een openbare plek? Voor het plaatsen van een gedenkteken op deze plek hebt u toestemming nodig van de wegbeheerder. Wegbeheerders in Nederland zijn de gemeente, Rijkswaterstaat, de provincie en het waterschap. Het gedenkteken mag u alleen plaatsen op een plek waar het de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt.

 • Gang van zaken

  Gedenktekens bij een graf

  In de praktijk dient de steenhouwer meestal de aanvraag namens u in. U kunt dit natuurlijk ook zelf doen.

  Hebt u de vergunning gekregen en het gedenkteken geplaatst, dan kan de gemeente achteraf controleren of het gedenkteken is geplaatst volgens de verleende vergunning. De steenhouwer meldt vooraf aan de gemeente wanneer de gedenksteen wordt geplaatst.

  Gedenktekens in het openbaar

  U dient de aanvraag voor het plaatsen van een gedenkteken in bij de wegbeheerder die bevoegd is. Informeer bij de gemeente wie dit is.

 • Meenemen

  Bij de schriftelijk vergunningaanvraag voor het plaatsen van een gedenkteken bij een graf moet u meestal een foto of tekening van het gedenkteken meesturen. Vermeld hierbij de afmetingen en de te gebruiken materialen.

 • Kosten

  Kosten plaatsen gedenkteken 2020

  Funderingskosten t.b.v. plaatsing enkel grafteken (Bloemendaal/Waspik) € 236,30
  Funderingskosten t.b.v. plaatsing dubbel grafteken (Bloemendaal/Waspik) € 375,65
  Het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning tot het plaatsen van een enkel(e) of dubbel(e) gedenkplaat /-teken € 99,10

 • Formulieren

  Voor het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van een grafsteen of gedenkplaat bij een graf kunt u dit aanvraag formulier gebruiken.

 • Contact

  0416-683456

  info@waalwijk.nl

  Openingstijden

 • Documenten

 • Zie ook