Gezag wijzigen

 • Samenvatting

  In het gezagsregister staan beslissingen van de rechter over het gezag over minderjarige kinderen. Het gaat om beslissingen over ouderlijk gezag, gezag door voogdij en gezamenlijk gezag door een ouder en niet-ouder. U krijgt namelijk niet automatisch het gezamenlijk gezag. U heeft alleen automatisch gezag als u een kind krijgt tijdens het huwelijk of tijdens het geregistreerd partnerschap. Elke rechtbank in Nederland heeft een gezagsregister. Dit register is openbaar. U heeft het recht dit register op aanvraag in te zien. Dit is gratis. De griffier van de rechtbank is verplicht u op aanvraag een uittreksel uit dit register te verstrekken. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
   

   

 • Gang van zaken

  Het wijzigen van het gezag moet via een verzoek aan de rechtbank.

  Het formulier dat u hiervoor moet gebruiken kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

  Het verzoek moet u indienen bij de rechtbank waar het kind geboren is. U kunt het verzoek indienen door het per post toe te zenden of bij de rechtbank af te geven. U moet zijn bij de rechtbank waaronder de geboorteplaats van het kind behoort. Weet u niet zeker bij welke rechtbank u moet zijn, neem dan contact op met de griffie van de rechtbank bij u in de buurt, zij kunnen u precies vertellen waar u moet zijn.

  Als uw kind niet in Nederland geboren is of de geboorteplaats van het kind is onbekend, dan moet u het verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank in Amsterdam.

   

 • Meenemen

  Bij het verzoekformulier moet u meesturen:

  • een afschrift van de geboorteakte van het minderjarig kind
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van beide verzoekers
  • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)
 • Kosten

  Tarieven 2020

  Afschrift van de geboorteakte € 13,80
  Uittreksel uit de Basisregistratie Personen € 11,35

 • Wetgeving

 • Contact

  0416-683456

  info@waalwijk.nl

  Openingstijden

 • Zie ook