Gemeentelijk pand gebruiken

 • Samenvatting

  U kunt de gemeente toestemming vragen voor het gebruik van de gemeentehuizen, voor bijvoorbeeld tentoonstellingen, (toneel/muziek)uitvoeringen of bijeenkomsten:

  • Het gemeentehuis aan de Taxandriaweg 6.
  • Het Kropholler en voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein 2 te Waalwijk.
  • Het voormalige gemeentehuis in Sprang-Capelle
    
 • Voorwaarden

  De voorwaarden hangen af van de aard van het gebruik. Meestal let de gemeente op de volgende aspecten:

  • de openbare orde en zedelijkheid
  • extra belasting van het pandgebruik
  • overlast voor andere gebruikers en omwonenden
 • Gang van zaken

  • Er kan een schriftelijk verzoek 2 maanden voordat het evenement plaatsvindt worden gestuurd naar Burgemeester en Wethouders.
  • Het verzoek wordt door de afdeling beoordeeld. 
  • Er wordt contact opgenomen met de aanvrager van het verzoek als dat wordt ingewilligd.
  • Bij afwijzing ontvangt u een schriftelijk bericht of ontvangt u een telefoontje.

 • Meenemen

  In het schriftelijke verzoek moet vermeld staan:

  • de reden van uw aanvraag
  • het pand dat u wilt gebruiken
  • de datum waarop u het pand wilt gebruiken
  • de periode waarin u het pand wilt gebruiken
  • de naam van de verantwoordelijke (instantie), NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadres.
  • eventueel het aantal bezoekers/deelnemers
 • Achtergrond

  Alle aanvragen worden individueel beoordeeld.

  Hier vindt u meer informatie over de regeling voor het exposeren in het gemeentehuis.

 • Tips

  De gebruiker is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en dient daarvoor een verzekering af te sluiten.

 • Contact

  0416-683456

  info@waalwijk.nl

  Openingstijden

 • Afspraak maken

  Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat u voor dit product of deze dienst vooraf een afspraak met ons maakt.

  Belt u voor het maken van een afspraak naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Bekijkt u vooraf de openingstijden 

 • Documenten

 • Zie ook