Geluidsapparatuur horecabedrijf

 • Samenvatting

  Wilt u in uw horecabedrijf structureel geluidsapparatuur gaan gebruiken? U moet dit melden bij de gemeente. Vaak moet u bij deze melding een akoestisch rapport overleggen. Om geluidhinder te voorkomen kan de gemeente uw bedrijf maatwerkvoorschriften opleggen waarin technische voorzieningen en gedragsregels worden voorgeschreven.

 • Voorwaarden

  De verplichting tot het uitvoeren van akoestische onderzoeken geldt alleen als vooraf al duidelijk is dat geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit zullen worden overschreden.

  Bij uw melding moet u een akoestisch rapport laten zien als het gemiddelde geluidsniveau binnen het horecabedrijf naar verwachting meer dan 70 (bij inpandige of aanpandige woningen) of 80 dB(A) zal bedragen. Een restaurant of rustig café hoeft vaak geen akoestisch rapport te overleggen. Voor locaties in de buitenlucht, zoals muziek op terrassen en dergelijke, moet altijd een akoestisch rapport worden overgelegd.

  De gemeente kan via voorschriften een geluidsnorm voorschrijven die - binnen bepaalde grenzen - strenger of soepeler kan zijn dan de landelijke norm. Deze maatwerkvoorschriften gaan over:

  • Technische voorzieningen (zoals een geluidbegrenzer) die binnen het bedrijf moeten worden aangebracht.
  • Gedragsregels die in acht moeten worden genomen (zoals ramen dichthouden).
  • De periode van openstelling van het horecabedrijf of terras.
 • Gang van zaken

  U kunt uw melding doen via de Activiteitenbesluit Internet Module. Indien u een geluidsbegrenzer moet plaatsen komt de gemeente deze verzegelen.

 • Kosten

  Tarief 2022
  Voor het indienen van een melding ingevolge het Activiteitenbesluit zijn geen kosten verbonden.
  Voor het verzegelen van de geluidsbegrenzer zijn de kosten: € 102,60

 • Tips

  Voor incidenteel gebruik van geluidsapparatuur, bijvoorbeeld tijdens evenementen, kunt u een aantal keer per jaar ontheffing vragen bij gemeente via het kennisgevingsformulier.

  Het aantal individuele dagen per horeca-inrichting bedraagt 8 dagen. U dient deze minimaal 4 weken van tevoren aan te vragen.

  Binnen de gemeente Waalwijk zijn er tevens collectieve dagen aangewezen, op deze dagen is binnen de horeca meer geluid toegestaan en hoeft u geen ontheffing aan te vragen. U kunt deze dagen en verdere regelgeving vinden op de pagina over openbare orde en veiligheid.

 • Wetgeving

 • Formulieren

  De melding voor het gaan gebruiken van geluidsapparatuur kunt u digitaal indienen via Activiteitenbesluit Internet Module.

  FORMULIER ONTHEFFING GELUID

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Lokale regels

  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • Zie ook