Exploitatievergunning horecabedrijf

 • Samenvatting

  Wilt u een horecabedrijf exploiteren? Dan hebt u een exploitatievergunning nodig van de gemeente. Deze vergunningsplicht geldt voor elk horecabedrijf, dus ook als u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u deze exploitatievergunning aanvragen.

  Binnen de gemeente Waalwijk is het mogelijk om vrijstelling te verlenen. Dit betekent dat zij standaard vrijstelling verleent voor deze vergunning, behalve wanneer de openbare orde en veiligheid in het geding kan zijn. 

  Door de burgemeester kan vrijstelling verleend worden indien:
  a. zich in de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling geen incidenten gepaard gaande met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en – handel hebben voorgedaan in of bij het horecabedrijf, dan wel
  b. de inrichting zich nieuw in de gemeente vestigt en er zich geen weigeringsgronden voordoen als bedoeld in artikel 1:8 of 2:28, tweede of derde lid van de Algemene plaatselijke verordening.
   

  Exploitatievergunning aanvragen, Art. 2.28

 • Voorwaarden

  De gemeente heeft regels vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

  • U moet een exploitatievergunning aanvragen als:
   • u een horecazaak wilt starten of overnemen;
   • de ondernemingsvorm wijzigt;
   • beheer/bedrijfsvoering wijzigt.
   • er bouwkundige aanpassingen plaatsvinden of een wijziging van het terras.

  Meestal krijgt u de exploitatievergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • De woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde mogen niet op ontoelaatbare wijze worden belast door de aanwezigheid van het horecabedrijf. Daarom toetst de gemeente na vergunningaanvraag of en zo ja welke maatregelen nodig zijn om dit te voorkomen.
  • De houder en/of beheerder (leidinggevende) is van goed levensgedrag. Dit betekent onder andere dat de houder/leidinggevende geen strafblad heeft. De gemeente wil vaak ook een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben.
  • Houder/leidinggevende is 21 jaar of ouder.
  • Het geldende bestemmingsplan biedt ruimte voor de door u gewenste horeca-activiteiten.
  • Vaak vraagt de gemeente u ook een Bibob-vragenlijst in te vullen. Met de antwoorden op deze lijst kan de gemeente bepalen of er een risico is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.
 • Gang van zaken

  Vraag de exploitatievergunning schriftelijk aan bij de gemeente.

  Binnen ongeveer 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt.

 • Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs. 
  • Inschrijvingsbewijs van de Kamer van koophandel
  • Eventueel de Bibob-vragenlijst
 • Kosten

  Tarief 2022
  Nieuwe vergunning: € 302,20
  Wijzigen van de vergunning: € 102,60

 • Tips

  Overleg eerst met de gemeente voor u een aanvraag indient. U krijgt dan voldoende informatie over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, de eisen die voortkomen uit de APV en andere criteria waaraan de gemeente toetst. Zo weet u waar u aan toe bent.

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Afspraak maken

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, bieden wij u de mogelijkheid met ons een afspraak te maken. Op deze manier kunnen wij u bij binnenkomst direct helpen.

  Belt u voor het maken van een afspraak naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Wilt u liever binnenlopen zonder afspraak? Dat kan op een aantal dagdelen. Bekijkt u hiervoor de openingstijden. Houdt u er wel rekening mee dat u dan langere wachttijden heeft. 

 • Zie ook