Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

 • Samenvatting

  Uw echtscheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. U of uw advocaat moet de inschrijving regelen:

  • Gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd bent.
  • Gaat het om de beëindiging van een geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is.

  U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een verklaring van uzelf en uw partner waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. De scheiding is pas definitief als deze stukken zijn ingeschreven bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.

  Huwelijk in het buitenland geregistreerd?

  Is uw huwelijk ook in een ander land geregistreerd? Dan moet u de echtscheiding ook in dit land laten registreren. Neem contact op met de betreffende ambassade hoe u dit kunt doen.

 • Voorwaarden

  Een huwelijk eindigt officieel als de rechter de echtscheiding uitspreekt. Uw advocaat kan hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Vragen u en uw partner samen de scheiding aan? Dan kunt u dezelfde advocaat kiezen. Bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u ieder een eigen advocaat kiezen.

  Een geregistreerd partnerschap eindigt officieel door een uitspraak van de rechter of een verklaring van u en uw partner. Dit laatste kan alleen als u en uw partner het eens zijn. Een advocaat of notaris moet de verklaring ook ondertekenen. Hebt u samen gezag over minderjarige kinderen? Dan moet u het geregistreerd partnerschap ontbinden via de rechter.

 • Gang van zaken

  Echtscheiding

  U of uw advocaat moet de echtscheiding inschrijven bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 6 maanden na de definitieve uitspraak van de rechter gebeurt.

  Einde geregistreerd partnerschap door de rechter

  Dit gaat op dezelfde manier als een echtscheiding.

  Einde geregistreerd partnerschap door verklaring

  Laat de verklaring van u en uw partner door uw advocaat of notaris inschrijven bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 3 maanden na het ondertekenen van de verklaring gebeurt.

  Let op! De echtscheiding en de ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de rechter moeten bij de burgerlijke stand zijn ingeschreven binnen 6 maanden nadat de uitspraak van de rechter onherroepelijk is geworden.

  De verklaring van beëindiging van een geregistreerd partnerschap moet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst worden ingeschreven.

 • Meenemen

  Inschrijven echtscheiding bij de gemeente

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving
  • afschrift van de uitspraak van de rechter
  • eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend

  Inschrijven einde geregistreerd partnerschap bij de gemeente

  Bij einde door de rechter: zie echtscheiding.

  Bij einde door een verklaring:

  • de verklaring dat u uw geregistreerd partnerschap wilt beëindigen
 • Tips

  Als u een minimuminkomen of geen inkomen heeft, kunt u bij de gemeente een folder krijgen waarin staat hoe u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation kunt aanvragen. U kunt ook de nodige informatie krijgen op de site van het ministerie van justitie. 

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Afspraak maken

  Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat u voor dit product of deze dienst vooraf een afspraak met ons maakt.

  Belt u voor het maken van een afspraak naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Bekijkt u vooraf de openingstijden 

 • Zie ook