E-laadpalen

 • Samenvatting

  ELEKTRISCHE OPLAADPUNTEN IN WAALWIJK

  Het aantal elektrische auto’s groeit snel. De gemeente Waalwijk faciliteert elektrisch autorijden. Daarom plaatsen we E-laadpunten in het openbaar gebied. Onder de tabbladen Voorwaarden en Gang van zaken leest u hoe we hierin te werk gaan.

  Waalwijk heeft op de volgende locaties openbare laadpalen staan:

  1. Taxandriaweg 6 (bij het stadhuis)
  2. Bernhardstraat nabij nr. 10
  3. Floris V-laan nabij nr. 23
  4. Karel Lotsyweg

  Er zijn meer laadmogelijkheden in Waalwijk. Onder andere bij bedrijven die hun oplaadpaal ter beschikking stellen aan anderen. Deze locaties zijn te vinden via de volgende websites:

  Een overzicht van websites over laadpalen is te vinden via de ANWB

 • Voorwaarden

  Waalwijk heeft een aantal kaders gesteld voor het plaatsen van openbare oplaadpunten. De belangrijkste zijn:

  1. Hebt u een parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals een garagebox, carport e.d. dan komt u niet in aanmerking.
  2. U moet eigenaar of gebruikers van een E-auto zijn. Dit kunt u aantonen met een kentekenbewijs, aankoopcontract of leasecontract.
  3. Als er binnen een afstand van 300 m van uw woning al een laadpaal is dan komt u niet in aanmerking voor nog een laadpaal.
  4. Als de parkeerdruk in uw straat hoger is dan 80% dan zoeken we naar een andere oplossing.
  5. Wij gaan zo efficiënt mogelijk om met de openbare ruimte. We zoeken binnen loopafstand naar de meest geschikte plek.
 • Gang van zaken

  Aanvragen voor een e-laadpaal verlopen via Vattenfall. Via deze link kunt het aanvraagformulier invullen. Zodra de aanvraag ontvangen is bekijkt Vattenfall (namens de gemeente) of de locatie geschikt is. Er wordt o.a. gekeken naar technische haalbaarheid, zichtbaarheid en ligging ten opzichte van de andere e-laadpunten. U krijgt geen garantie dat een oplaadpunt wordt geplaatst op de door u gewenste locatie. Als de aanvraag wordt goedgekeurd moet er een verkeersbesluit genomen worden wat gepubliceerd wordt in de Staatscourant. Na publicatie hebben omwonenden 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Door deze procedure kan het ongeveer 3 tot 5 maanden duren voordat het oplaadpunt is aangelegd. Dien uw aanvraag daarom zo snel mogelijk na de bestelling van uw elektrische auto in.

  Gebruik oplaadpunten

  Parkeren bij een oplaadpunt langs de openbare weg is exclusief voorbehouden aan ladende (dus aangesloten) elektrische auto's.

  Op de website van de aanbieders van het oplaadpunt staan de gebruiksvoorwaarden. Hiernaar wordt verwezen op het oplaadpunt. Als er beperkingen zijn voor de gebruiksduur en/of tijden, dan zijn deze op het onderbord onder het verkeersbord aangegeven.

  Let op! Parkeren op een oplaadplek? Sluit altijd uw auto aan!

  Het gebruik van een laadvoorziening op een vrij toegankelijke locatie waar voor het parkeren moet worden betaald is gratis. Opladen bij parkeervoorzieningen die niet vrij toegankelijk zijn en die zijn afgesloten met een slagboom of zijn voorzien van kentekenherkenning, is niet gratis. Pas na betaling van de verschuldigde parkeergelden kan het terrein worden verlaten of een naheffing voorkomen. Het elektriciteitsverbruik voor het opladen verrekent u met uw provider.

 • Kosten

  Om de laadpunten te kunnen gebruiken hebt u ook een laadpas nodig. De laadpas van Vattenfall werkt op alle laadpunten en is gratis aan te vragen via deze link.

 • Achtergrond

  Uiteraard streven wij naar meer oplaadpunten. Het liefst zien we iedereen elektrisch gaat rijden. Dat is stil, zuinig en goed voor de luchtkwaliteit.  Samen met de provincie wordt een beperkt aantal laadpalen volgens het principe Paal volgt E-Auto geplaatst. Het college heeft hiervoor de beleidsregel Plaatsingsbeleid Laadpalen in Waalwijk vastgesteld. Bij het plaatsen van openbare oplaadpunten kijken we naar de verzoeken voor een oplaadpunt van (toekomstige) e-rijders en naar de al aanwezige laadpunten in de buurt. Zo breiden we het netwerk uit waar het nodig is. Let wel: het beschikbare budget bij zowel de provincie als de gemeente is beperkt. Aanvragen worden op volgorde van aanmelding behandeld.

 • Tips

  Veelgestelde vragen

  V. Hoe lang duurt het opladen van een elektrisch voertuig? Hoe lang kan ik met een volle accu rijden in mijn elektrisch voertuig?
  A. Het volledig opladen van een elektrische auto duurt tussen de 6 en 8 uur. De actieradius van E-auto’s is afhankelijk van merk en type van de auto.
   

  V. Hoeveel openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen komen er in Waalwijk?
  A. De gemeente verwacht dat er in 2015 84 en in 2020 550 e-auto's in de stad rijden en legt hiervoor een dekkend netwerk van openbare oplaadpunten aan. Naast oplaadpunten op straat, zijn er ook oplaadpunten bij bedrijven. De gemeente Waalwijk plaatst de oplaadpunten op strategische locaties.
   

  V. Kan ik bij de gemeente een oplaadpunt aanvragen voor mijn elektrisch voertuig?
  A. U kunt bij de gemeente een verzoek doen voor een oplaadpunt aan de openbare weg in de gemeente Waalwijk. De gemeente beoordeelt de aanvraag. Uiteindelijk wordt een verkeersbesluit genomen of het punt er komt en de exacte locatie. Er gelden wel een aantal voorwaarden voordat u een aanvraag kunt doen: u moet in het bezit zijn van een volledig elektrische auto of een auto die minstens 45 kilometer elektrisch kan rijden (plug-in hybride).
   

  V. Waar kan ik mijn elektrisch voertuig opladen?
  A. U kunt uw elektrische auto nu opladen bij
  • Taxandriaweg 6 (bij het stadhuis)
  • Bernhardstraat nabij nr. 10
  • Floris V-laan nabij nr. 23
  • Karel Lotsyweg
   

  V. Wanneer mag ik gebruik maken van de elektrische oplaadpunten in Waalwijk?
  A. Als eigenaar of gebruiker van een elektrische auto, kunt u gebruik maken van de elektrische oplaadpunten van de gemeente Waalwijk. Voorwaarde is dat u een oplaadpas heeft.
   

  V. Wat kost het opladen van een elektrisch voertuig in Waalwijk?
  A. Parkeren én opladen van een elektrische auto is in Waalwijk gratis! Het elektriciteitsverbruik voor het opladen verrekend u met uw provider. Kijk hiervoor op de site van de verschillende aanbieders
   

  V. Werkt mijn oplaadpas voor de elektrische auto op alle oplaadpunten?
  A. Ja, u kunt uw oplaadpas op alle openbare oplaadpunten in Nederland gebruiken. Lukt het toch niet, neem dan contact op met de aanbieder van uw oplaadpas.
   

  V. Hoelang duurt het voordat het oplaadpunt op straat staat?
  A. Tussen het indienen van een verzoek en het in gebruik nemen van een laadpunt langs de openbare weg ligt een periode tussen de 3 en 5 maanden.
   

  V. Waarom kan het oplaadpunt niet eerder geplaatst worden?
  A. De openbare ruimte wordt met veel mensen gedeeld en niet overal kunnen oplaadpunten worden geplaatst. Een oplaadpunt staat dus niet zomaar op straat in een gemeente  zo als Waalwijk. Bovendien moet de bezwarenprocedure voor het verkeersbesluit worden doorlopen.
   

  V. Ik heb een verzoek gedaan en wacht nu al lange tijd op het oplaadpunt in mijn buurt. Wat is er aan de hand?
  A. De aansluiting op het elektriciteitsnetwerk door de netbeheerder duurt op dit moment langer. Daarom wordt de streeftijd van 5 maanden soms niet gehaald. Wij werken met alle partijen aan versnelling.
   

  V. Kan ik met mijn e-auto (gratis) parkeren bij een laadpaal zonder dat ik mijn auto oplaadt?
  A. Als u parkeert op een plek voor een elektrisch voertuig, moet de auto verplicht aan een oplaadpunt worden aangesloten.

   

   

   

 • Formulieren

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Documenten

 • Zie ook